spektakle baz@rt re_wizje wydawnictwa edukacja
re_wizje / BIO.S

audio-book

W kwestii zwycięstwa, czyli historyczne wywody, które każdy by napisał, bo każdy je zna, bo są oczywiste – przewodnik po historii i teatrze – to tytuł audiobooka przygotowanego przez Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Jakie znaczenie ma pojęcie teatr narodowy? I czy pozostaje ono niezmienne przez lata? Czy narodowym teatrem jest tylko to, co dzieje się na teatralnej scenie? W ramach re-wizji / BIO.S, stanowiących wprowadzenie do sezonów biograficznych w NST >><< KRK, artyści tej sceny postanowili zadać sobie te podstawowe pytania. „Były w historii polskiej okresy, w których teatr narodowy stawał się teatrem władzy, a propagandę patriotyczną utożsamiano z propagandą polityczną lub wykorzystywano jako maskę dla niej. Z kolei przez wiele dziesięcioleci rozlicznych zniewoleń teatr narodowy był teatrem oporu i buntu, skierowanego przeciw obcej, narzuconej władzy” – pisze Dariusz Kosiński w swej niezwykłej książce Teatra Polskie, analizując rolę i specyfikę polskiego teatru narodowego.  Podczas re-wizji BIO.S temat teatru narodowego/teatru narodów został oświetlony z jeszcze innej, zaskakującej perspektywy. Przygotowany przez Sebastiana Majewskiego fascynujący i przewrotny  tekst, prezentowany w formie audiobooka przez Lidię Dudę, opowiada bowiem o wielkim teatrze historii XX wieku, w którym bezwzględni i absolutni władcy świata obsadzali całe narody.

Polacy jako naród podejmują próby ponownego stworzenie siebie, zbudowania swojego wizerunku zbiorowego zarówno na użytek wewnętrzny, jak i zewnętrzny. (…) Wkrótce do procesu tego włączyć się powinien teatr, który w tej chwili zajmuje się wciąż  raczej krytyką i rewindykacją modeli dawniejszych. (…) Za jego zapowiedź można uznać głośne przedstawienie „Trylogii” Sienkiewicza w adaptacji Jana Klaty (21 II 2009), którym Stary Teatr nawiązał do własnych wielkich tradycji. (…) Oczywiście ich kontynuacja nie jest niczym pewnym. Pewne natomiast wydaje się co innego: nawet jeśli teatr narodowy to tylko utopia i fantazmat, to jako biegun napięcia jest polskiej kulturze niezbędnie do życia potrzebny. Rezygnacja z tej utopii, wyparcie się fantazmatu prowadzi do letniego eklektyzmu, a kończy się organizacją politycznej celebry i wynajmowaniem reprezentacyjnej sali na coraz bardziej problematyczne „gale”. (Dariusz Kosiński, Teatra polskie)

POBIERZ TUTAJ: FORMAT MP3

Produkcja ebooków została dofinansowana w ramach projektu „IV edycja festiwalu re_wizje w Małopolsce BIO.S” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.


Kup bilet online
copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem