aktualności

31/03/2014 >>> POLSKI TEATR ZAGŁADY - SPOTKANIE

2014-03-31

POLSKI TEATR ZAGŁADY – SPOTKANIE

31.03.2014 r., godz. 19:00

Narodowy Stary Teatr nst >< krk | Sala Prób Sceny Kameralnej#Kolonii
ul. Starowiślna 21Spotkanie poświęcone  najnowszej książce  Grzegorza Niziołka
Polski teatr Zagłady,
w którym wezmą udział Autor oraz Joanna Tokarska-Bakir i Roma Sendyka; prowadzenie: Joanna Wichowska.Polski teatr Zagłady to propozycja nowej perspektywy oglądu polskiego teatru. I zarazem pierwsza w Polsce monografia poświęcona problematyce teatru i Zagłady. Autor daje pełny przegląd zjawisk teatralnych – od wyreżyserowanej przez Leona Schillera Wielkanocy po (A)pollonię Krzysztofa Warlikowskiego. Ani przez chwilę nie zapomina jednak, z jakiej pozycji mówi – w jakim momencie historycznym i na jakim etapie kulturowych negocjacji. Ujawnia związane z najnowszymi debatami pokusy „symbolicznych zadośćuczynień” i pułapki „retoryki wzniosłości”. Krytycznemu namysłowi poddana tu zostaje swoista gra prowadzona w ramach teatru, i szerzej – społeczny dyskurs związany z Zagładą. Gra pamięci i niepamięci, wiedzy i niewiedzy. Gra pomiędzy mechanizmami obronnymi a szokiem ich przełamania. Niziołek odwraca znaną konstatację, „że z perspektywy polskiej kultury źle widać Holokaust” i stawia kontrowersyjną tezę, że to właśnie formy tego „złego widzenia” ukształtowały najwybitniejsze zjawiska polskiego powojennego teatru. Nie jest to jednak książka o historii teatru, ale o objawiających się w teatralnym medium głębokich procesach zachodzących w polskiej kulturze, o dziejach zbiorowej myśli i afektów. To jedna z tych publikacji, które dotykają kwestii zasadniczych dla naszej tożsamości i przez które dokonuje się praca w obrębie samoświadomości Polaków.

Spotkanie zorganizowane z wydawcami publikacji: Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i Wydawnictwem Krytyki Politycznej (Partner: Nowy Teatr).

       Grzegorz Niziołek – zajmuje się teatrem XX i XXI wieku, tradycją romantyczną w polskim teatrze, krytyką teatralną, najnowszymi zjawiskami w teatrze polskim i europejskim, związkami teatru i historii. Jego eseje teatralne zostały zebrane w tomie Sny, komedie, medytacje (2000). Opublikował książki poświęcone twórczości Krystiana Lupy i Krzysztofa Warlikowskiego: Sobowtór i utopia. Teatr Krystiana Lupy (1997) i Warlikowski. Extra ecclesiam (2008). Jest autorem monografii Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicza (2004). Wydał antologie Dziady. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego (1999, wspólnie z Tadeuszem Kornasiem) i Zła pamięć: przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie (2012, z Moniką Kwaśniewską). Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Kierownik literacki Starego Teatru w latach 2004–2007, pomysłodawca festiwalu re_wizje i dyrektor artystyczny dwóch jego pierwszych edycji, poświęconych współczesnym interpretacjom tekstów romantycznych i antycznych. Od 2008 do 2010 roku dyrektor artystyczny (wspólnie z Agatą Siwiak) Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Współzałożyciel i redaktor naczelny czasopisma teatralnego „Didaskalia”.

Joanna Tokarska-Bakir – pracownica Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Slawistyki PAN. Od 2011 roku profesor nauk humanistycznych. Jako badaczka zainteresowana jest przede wszystkim antropologią religii, kultami ludowymi, pielgrzymkami, kulturą ponowoczesną, tybetologią, polską religijnością ludową, stosunkiem Polaków do Żydów oraz Zagładą Żydów. Laureatka nagrody Res Publiki Nowej za najlepszy esej roku 2001, Nagrody im. Poli Nireńskiej i Jana Karskiego za rok 2007 i Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała 2010. Pomysłodawczyni i autorka wstępów do Serii Antropologicznej PIW (2006-). Kierowniczka Archiwum Etnograficznego przy ISNS UW i IS PAN. Członkini Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego. Członkini PEN Club-Polska. Od 2010 roku jurorka literackiej Nagrody NIKE.

Roma Sendyka – adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych (m.in. new historicism), badaniami nad  wizualnością (visual culture studies), genologią (zwłaszcza  gatunkami pogranicza, m.in. eseityką) i zjawiskami „transdyscyplinarnymi" (relacje tekst-obraz).
Autorka  książki Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (Kraków, Universitas 2006, seria „Horyzonty Nowoczesności”).

Joanna Wichowska – teatrem zajmuje się teoretycznie i praktycznie. Grała w spektaklach m.in. Węgajt, Gardzienic, Double Edge Theatre, była kierowniczką literacką Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze. Współpracuje z „Didaskaliami” i Dwutygodnik.com, działa w Stowarzyszeniu Praktyków Kultury, jest współkuratorką  projektów sieci East European Performing Arts Platform. Była jedną z dramaturgów Nie-Boskej Komedii w rez. Olivera Frljicia w Strym Teatrze.Kup bilet online
copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem