aktualności

Interaktywne Muzeum Starego Teatru

2014-07-16

7 maja pani Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w MKiDN podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Muzeum Interaktywne w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie/Centrum Edukacji Teatralnej” finansowanego w ramach programu  „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Projekt obejmuje: adaptację części zabytkowego budynku dla Muzeum Interaktywnego, zakup multimedialnego wyposażenia i aranżację przestrzeni na nowe Muzeum, opracowanie contentu scenariuszy poszczególnych ekspozycji i ścieżek zwiedzania, promocję i zarządzanie projektem. Wartość dofinansowania wynosi 8 414 403 zł. Planowany czas realizacji projektu: od kwietnia 2014 do grudnia 2015 r.

Muzeum Interaktywne Teatru to jedyny tego typu projekt w Polsce, proponujący widzowi poznanie sztuki teatru, nie tylko poprzez artefakty pozostałe po inscenizacjach, ale osobiste dotknięcie rzemiosła i materii wyzwalające i unaoczniające proces tworzenia.  Forma Muzeum, poprzez system multimedialnej komunikacji łączący  poznanie historii teatru i działania praktyczne, proponuje odbiorcy podjęcie próby gry  prowadzonej z wykorzystaniem podstawowych środków teatralnej ekspresji. Ekspozycja tworzona z historycznych i współczesnych form ‘żywego teatru’ będzie dla widza miejscem doświadczania i stwarzania sztuki. Otwarta forma muzeum pozostawia  widzowi wybór metod poznania, zdobycia doświadczeń prowadzonych w działaniach indywidualnych i grupowych, buduje przestrzeń dla prowadzenia edukacji teatralnej w Starym Teatrze lub online bez ograniczeń czasu i miejsca.


18 czerwca Stary Teatr ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji wystroju wnętrz i scenografii Muzeum Interaktywnego w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie/Centrum Edukacji Teatralnej. Pośród nadesłanych sześciu prac, jury konkursowe najwyżej oceniło projekt zespołu Nizio Design International Mirosław Nizio z Warszawy. W październiku Stary Teatr podpisał z Firmą projektową umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji przestrzeni MICET.Kup bilet online
copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem