aktualności

23/06 - Na kanapie Konrada Swinarskiego. Spotkanie trzecie:wolność, tożsamość, duchowość - czy polityka?

2014-06-23Marat/Sade P.Weiss, reż. Konrad Swinarski, Schiller-Theater, Berlin 1964, fot. H.Croner

rozmawiają
Jan Andrzej Kłoczowski OP (dominikanin, profesor filozofii UP)
i Zbigniew Mikołejko (profesor filozofii religii PAN)

23 czerwca >< godz. 19.00
Narodowy Stary Teatr
Nowa Scena, ul. Jagiellońska 1

Swinarski: Nasze rozmowy o principiach sprowadzały się do sporu heglisty z katolikiem .

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Napoleon, rozmawiając kiedyś z Goethem o istocie tragedii, wyraził pogląd, że tragedia nowożytna tym głównie różni się od starożytnej, iż dziś los nie włada już ludźmi, a miejsce dawnego fatum zajęła polityka. Ona więc powinna dziś pełnić w tragedii rolę nowoczesnego losu, owej nieprzezwyciężonej potęgi, przed którą ugiąć się musi jednostka ludzka.
(Wykłady z filozofii dziejów, przeł. Janusz Grabowski i Adam Landman, t.2, Warszawa 1958, s. 97)

Jeżeli polityka jest losem, ślepą i bezwzględną koniecznością to nadszedł czas marny dla wolności, tożsamości i duchowości: homo politicus jest zwierzęciem żarłocznym, pożera wszystko i każdego. Ale ten proces pożerania nie polega na unicestwieniu tych słów, lecz na radykalnej zmianie znaczenia. I tak wolność staje się zrozumieniem konieczności, tożsamość  byciem takim samym jak inni, a duchowość lirycznym poszukiwaniem „odmiennych stanów świadomości”. I nie łudźmy się, że ta zmiana jest wynikiem działań osobników sprawujących władzę, homo politicus jest w każdym z nas, jesteśmy ofiarami nas samych. Jesteśmy uzależnieni a ta zależność uwidacznia się w totalnej podejrzliwości i nieufności. Władza jest zniewolona przez opozycję, opozycja przez aktualnie rządzących, a ci, którym się wydaje, że od tego zamętu uciekli na pustynię prywatności także spotkają tam swojego demona nieufności a on już zadba, aby nimi zawładnąć.

Pisze poeta: „Tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, rośnie też to, co niesie ratunek” (Hölderlin). Gdzie znaleźć ocalenie? Szukamy wszyscy. Czy niesie je filozofia? Owszem, budzi nadzieję, młodzi chcą się jej uczyć, ale nadziei ubywa w miarę jak więcej zdobywają wiedzy. Analityczna precyzja jest matematycznie czysta ale egzystencjalnie jałowa. Ponowoczesne drogi myślenia prowadzą na pustynię, na której próżno szukać życiodajnego źródła.

A może religia? Demon nieufności robi wszystko aby podważyć jej prawomocność. Z pism Marksa zapamiętano jeden jedyny cytat:  religia jest „opium ludu”. Wielu mówi: jakieś „opium” jest zawsze potrzebne, ale dlaczego szukać go w kościelnej kruchcie albo w medytacyjnym kręgu?  Jeżeli nie ma Boga, to niech każdy znajdzie  swojego boga, takiego, którego sam dla siebie ustanowi. A czy także i ci, którzy z dumą niosą sztandary wiary nie są często podszyci jadem podejrzliwości? Jak powiedział jeden z nich modląc się: „Jezu ufam Tobie, bo nie ufam nikomu”.
Sztuka? „Cóż po poecie w czasie marnym”? Dla wielu ludzi sztuki bóstwem, któremu składają ofiary i cześć jest bożek kontestacji. Podważono wszystko i wszystkich, a skoro nie ma już dna (jak zapewnia nas Różewicz) to także kontestacja staje się nudnym banałem. Okazuje się, że także  w sztukach (zwanych dawniej „pięknymi”) to demon polityki stał się zgrabnym reżyserem przedstawienia. Bądźmy sprawiedliwi: to ważne, że wielu z dziecinną przebiegłością objawiło, że król jest nagi. Ale bywają srogie zimy i trzeba się czymś okryć.

Ostatecznie chodzi o człowieka, o jego ocalenie, a zasadnicze pytanie trzeba sformułować w języku ponowoczesności: czy jest coś głębszego od dna?

Jan Andrzej Kłoczowski OP

Wolność, tożsamość, duchowość – czy polityka?

1.  A może też znaleźliśmy się w sytuacji oczekującego bezradnie i daremnie – jednak z pełnią wolności – „przed bramą prawa” z Kafkowskiej przypowieści: zatem mając w sobie pełnię mocy i absolutną zdolność wyboru, właśnie nimi zostajemy paradoksalnie sparaliżowani, obezwładnieni tak, że nie potrafimy uczynić kroku? Bo wolność nas oto przeraża – ale czym przeraża? Czy tym, że „wszystko jest dozwolone” (bo „Boga nie ma”, jak chciał Dostojewski, bo „nie ma miecza i nie ma topora”, jak chciał Grochowiak?)?

2. A może też należałoby przywołać – skoro już mówimy o fatum (a zgodnie z Michelem Foucaultem) – obezwładnienie nas przez „władzę dyskursu”, przez jego przemoc. I w związku z tym mówić o nieistnienie jakiejś wiedzy obiektywnej i niezależnej, uznając, że wszelka wiedza jest jednym z narzędzi manipulacji społecznej, że człowiek znajduje się zupełnie w trybach sposobu wypowiedzi, języka, przede wszystkim w trybach „dyskursu” siły, który poprzez swoją obezwładniającą sieć pojęć służy rozróżnianiu, dyskryminacji, izolacji, oskarżaniu, potępianiu, prześladowaniu. Że „prawda” jest w istocie wynikiem statusu społecznego oraz praktyki politycznej i ideologii. Ich „dyskurs”, ich sposób mówienia, ich język zagarnia tutaj zatem bez reszty człowieka, który na swój sposób zostaje odczłowieczony, który „obumiera”. Przecież jednak Historia seksualności, ostatnie z wielkich dzieł Foucaulta, nie jest już tak kategoryczne i „rozszczelnia” ów fatalizm dyskursu, dopuszczając możliwość, że uświadomienie człowiekowi owej „władzy” (poprzez badania nad nim) pozwoli mu na bardziej twórcze i swobodne przeżycie swego losu, na odkrycie „sztuki życia”. Gdzieś więc może jest jednak – niejasne, słabo rysujące się w dalekim horyzoncie – wyjście z piekła?

3. Czy – wreszcie - reguły „biowładzy” albo „biopolityki”, o jakich mówią Foucault i Giorgo Agamben, ogarniające Zachód przynajmniej od XVII stulecia, od czasów Hobbesa, i tak bardzo dominujące nad wszelkimi aktami naszej egzystencji, są nam pisane na zawsze? Czy to tylko faza przejściowa naszej niepowabnej i ospale tragicznej epoki? I gdzieś tam otwiera się jakaś szczelina, jakieś rozwarcie w upojnie nam serwowanej doktrynie państwa coraz bardziej opiekuńczego, które ma przecież ma drugą i ciemną stronę: czyni nas potencjalnymi homo sacer – istotami mogącymi, bez ponoszenia odpowiedzialności, zostać zabitymi (lecz nie złożonymi w ofierze), istotami mogącymi zostać, dla dobra „systemu”, zostać w każdej chwili poddanymi zasadzie „wyłączającego włączenia” albo „włączającego wyłączenia” (Agamben)?

4. A ponadto: to raczej jasne, że rozsypuje się historyczna forma, jaką określamy łacińskim mianem religio. Czy wyzbycie się tego duchowego, jak chce ów termin  „wiązania”, zostanie zastąpione „wiązaniem” nowym, jeszcze bezkształtnym i pozbawionym imienia, lecz już jakoś rodzącym się w szczelinach naszego obecnego świata? Czy też czają się gdzieś przed nami się przestwory absolutnego jakiego dissipatio – duchowego „rozsypania się” na całkiem samotne wyspy, z wiarą tylko intymną, radykalnie partykularną, radykalnie osobistą? Zresztą nie chodzi tylko o religio, lecz o wszelkie inne „wiązania”, jakie teraz jeszcze łączymy – wciąż mimo wszystko łączymy – z pojęciami na przykład „sztuki”, „kultury” czy, najogólniej, „wspólnoty” albo „tożsamości”. Jaki zatem tragizm jest nam pisany? Bo zawsze jakiś tragizm jest nam przecież pisany.

Zbigniew MikołejkoKup bilet online
copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem