aktualności

24/10 - spotkanie z Ludwikiem Flaszenem poświęcone jego książce "Grotowski & Company. Źródła i wariacje"

2014-10-14

Serdecznie zapraszamy
na spotkanie z Ludwikiem Flaszenem poświęcone jego książce Grotowski & Company. Źródła i wariacje (Instytut Grotowskiego, Wrocław 2014), które poprowadzi prof. Dariusz Kosiński.

Spotkanie odbędzie się 24 października 2014 r. o godz. 19:00
w Sali Prób Sceny Kameralnej Narodowego Starego Teatru,
Kraków, ul. Starowiślna 21
Wstęp wolny

Organizatorzy:
Narodowy Stary Teatr w Krakowie
Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu


Ludwik Flaszen – uczestnik i świadek wielkiej epoki teatru. Współzałożyciel i współanimator Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego przez cały okres jego istnienia (1959–1984). W latach osiemdziesiątych – dyrektor. Krytyk, pisarz, wieloletni partner twórczego dialogu z Grotowskim, sam został praktykiem, prowadząc doświadczenia parateatralne, warsztaty aktorskie w wielu krajach świata. Jego pierwsza książka Głowa i mur (1958) została skonfiskowana przez cenzurę PRL. Autor Cyrografu – tomu esejów i małych próz o sytuacji jednostki w systemie totalitarnym (pierwsze wydanie 1971, ostatnie – 1996, Kraków; wersja francuska – Paryż 1990). Jego tom szkiców Teatr skazany na magię (Kraków 1983) zawiera teksty oraz wykłady związane ze współpracą autora z Jerzym Grotowskim i jego udziałem w kształtowaniu twórczej doktryny Teatru Laboratorium. W roku 2010 ukazał się jego tom Grotowski & Company w języku angielskim, a w roku 2013 w języku włoskim. W przygotowaniu przekłady na języki: francuski, hiszpański, portugalski (Brazylia). Za swoją działalność artystyczną i naukową otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Turyńskiego. Od 1984 roku, po rozwiązaniu Teatru Laboratorium, mieszka w Paryżu.

Jest nas wielu – tych, którzy będą Ludwikowi Flaszenowi za tę książkę wdzięczni. Nie znajduję w niej choćby jednego zbędnego słowa. Zwięzłość jej stylu nas porusza. Głos jej zbuntowanego i przenikliwego autora niewątpliwie wyrasta z milczenia. Jego humor ma uśmiech tego, kto za chwilę zamilknie. To księga teatralnej mądrości.
Eugenio Barba


Tom niniejszy jest fragmentarycznym podsumowaniem – podsumowaniem? – wędrówki, w różnych tego słowa znaczeniach, jaką autor odbył z Grotowskim – i Grotowski z autorem. Teksty pisane na przestrzeni ponad pół wieku! Ponad połowa jest pisana z myślą o tej książce.
[…] Chronologia powstania tej pisaniny wydaje się być gwarancją jednolitości. Autora bowiem obdarzyło Przeznaczenie przywilejem – a może powinnością? – próbowania różnych w kształcie i o różnym zastosowaniu dyskursów związanych z Grotowskim. Począwszy od recenzenckiego spojrzenia na początki przyszłego mistrza w mojej ówczesnej roli „szakala” w popularnym krakowskim dzienniku, poprzez teksty niejako programowe z oficyny Teatru Laboratorium, z których pewne znalazły się pod wspólną okładką z historycznymi wypowiedziami Grotowskiego – do rozważań, dociekań i wspomnień już po wszystkim.
Ludwik Flaszen

  


Kup bilet online
copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem