aktualności

FOCUS ON MITOS21 - ANTOLOGIA WSPÓŁCZESNEGO DRAMATU

2012-01-13

Narodowy Stary Teatr w Krakowie od roku 2008 działa w Europejskiej Sieci Teatrów Mitos21. Jej założycielom przyświecała idea współpracy w dziedzinie promocji wydarzeń teatralnych, uczestniczących w nich artystów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami tych instytucji. Do tej pory w ramach sieci Mitos21 udało się zorganizować cztery projekty promujące młodych artystów oraz stworzyć kalendarz regularnych spotkań dyrektorów teatrów, kierowników literackich i dramaturgów.

Od października 2010 roku – dzięki wsparciu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 8.2 – krakowski teatr prowadzi projekt, polegający na współpracy z poszczególnymi europejskimi scenami. Jego efektem były m.in. międzynarodowe warsztaty teatralne zakończone prezentacją spektakli oraz publikacja interesującej antologii współczesnego dramatu, obejmującej teksty wystawiane obecnie na zagranicznych scenach. Wydawnictwo, którego promocja odbędzie się w Starym Teatrze, zostanie wręczone wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Spotkanie w formie seminarium było okazją do zapoznania się z działalnością sieci Mitos21, perspektywami finansowania wydarzeń kulturalnych z funduszy Unii Europejskiej, a także – przekazania naszych doświadczeń zdobytych w trakcie realizowania projektu.

Najlepsze i najnowsze dramaty - rekomendowane przez dramaturgów i kierowników literackich z teatrów zrzeszonych w sieci, ukarzą się polskim tłumaczeniu oraz w języku oryginalnym. Dla każdego z autorów jest to pierwsza publikacja dramatu w języku polskim! To niebywała okazja, aby zapoznać się z tekstami dramatopisarzy nieznanych w Polsce i wystawianych w innych krajach Unii Europejskiej.


W antologii ukazały się następujące teksty:
- Muzeum Das Beckwerka – EUROPEJSKIE MEDIA (European Media) – prapremiera w Królewskim Teatrze w Kopenhadze – kwiecień 2012
- Jenő J. Tersánszky – CYGANIE (Cigányok) – prapremiera 15 października 2010 w Teatrze Katona w Budapeszcie
- Mathilda Onur – ŚLEPE PLAMY, GWIAZDY (Blinde Punkte, Sterne) – prapremiera w Deutsches Theater w Berlinie 14 września 2011
- Jens Hillje, Nurkan Erpulat – SZALONA KREW (Veruktes Blut) – dramat rekomendowany przez Dusseldorf Schauspielhaus
- Mike Bartlett – TRZĘSIENIA ZIEMI W LONDYNIE (Earthquakes in London) – prapremiera w National Theatre w Londynie 4 sierpnia 2010

PRASA O WYDARZENIU:


Ukazały się teksty młodych dramaturgów

Antologię z nieznanymi w Polsce tekstami młodych, europejskich dramaturgów wydał Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Są w niej dramaty wystawiane już na europejskich scenach lub będą dopiero miały premierę. Ich autorzy współpracują z teatrami należącymi do międzynarodowej sieci Mitos21.

Sieć Mitos21 powstała jesienią 2008 r. w Sztokholmie. Obecnie zrzesza 12 europejskich teatrów. Należą do niej m.in. Deutsches Theater w Berlinie, Royal National Theatre w Londynie czy Royal Dramatic Theatre w Sztokholmie. Nazwa sieci pochodzi od słowa "mitos" oznaczającego "nić" i odnosi się do mitu o nici Ariadny, która pomogła Tezeuszowi wyjść z labiryntu. Ideą Mitos21 jest poszukiwanie różnych perspektyw spojrzenia na współczesny teatr i jego rolę w społeczeństwie.

Dyrektor Narodowego Starego Teatru w Krakowie Mikołaj Grabowski podsumowując dotychczasowe działania w ramach sieci Mitos21 – European Theatre Network mówił, że kierujący scenami narodowymi czują "swoisty przymus wystawiana tekstów godnych narodowej sceny" i tworząc repertuar sięgają najczęściej po bezpieczną klasykę. Jak zauważył Grabowski, pamiętając o dorobku narodowej sceny, trzeba jednak myśleć o tym, co robić, aby była ona miejscem skupiającym ludzi kreatywnych.

- Należy podejmować działania na pograniczu teatru i innych sztuk, współpracować z ludźmi piszącymi dla teatru, organizować warsztaty reżyserskie i aktorskie, spotkania z ludźmi teatru – mówił we wtorek Grabowski. - Teatry narodowe, aby nie pozostać skansenami dawnej sztuki muszą otworzyć się na szeroko rozumiany eksperyment, nie ograniczać się do uznanych sław reżyserskich, ale dać szansę debiutu młodym. Muszą nie bać się ryzyka (…) Nie powinny się zamykać we własnym hermetycznym świecie kolejnych prób i premier, ale starać się nawiązywać kontakty i współpracować z rozmaitymi instytucjami w kraju i za granicą - dodał.

Według Grabowskiego taka szeroka międzynarodowa współpraca pozwala na zdobycie większych budżetów i realizację projektów artystycznych z większym rozmachem, na twórczą wymianę doświadczeń, poznanie odmiennych metod pracy i spotkanie nowych twórców, także tych z młodego pokolenia, którzy zazwyczaj kontestują dokonania swoich poprzedników. - Narodowy Stary Teatr stara się od lat poza realizowaniem jak najlepszych spektakli repertuarowych, które są sprawą podstawową, otwierać na działania, których celem jest mówiąc obrazowo wpuszczanie do teatru świeżego powietrza – podkreślił Grabowski.

Współpraca teatrów w ramach sieci Mitos21 odbywa się na poziomie artystycznym oraz wymiany doświadczeń w zarządzaniu placówkami. Były to spotkania dyrektorów i menadżerów teatrów, kierowników literackich i dramaturgów oraz warsztaty zespołów aktorskich, których efektem były nowe inscenizacje.

Pięć tekstów, które trafiły do opublikowanej właśnie antologii, zostało rekomendowanych przez dramaturgów i kierowników literackich z teatrów zrzeszonych w sieci. W książce znalazły się m.in. tekst "Europejskie media" autora ukrywającego się pod pseudonimem Nielsen/Muzeum Das Beckwerk'a.

- To tekst, który autor zaczął tworzyć trzy lata temu w Krakowie. Prapremiera tej sztuki odbędzie się w Królewskim Teatrze w Kopenhadze w kwietniu – mówił Szymon Wróblewski z Działu Literackiego Narodowego Starego Teatru. Jego zdaniem jeden z ciekawszych tekstów w tym zbiorze to "Ślepe plamy, gwiazdy" napisany przez Mathildę Onur, który miał premierę na Scenie Box Deutsches Theater w Berlinie we wrześniu i został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność i krytykę.

Działania Narodowego Starego Teatru w ramach sieci Mitos21 były finansowane z funduszy europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2008-2013.

tekst PAPKup bilet online
copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem