aktualności

20/12/2012 - Mikołaj Grabowski laureatem Nagrody Miasta Krakowa 2012 w dziedzinie kultury i sztuki

2012-12-20

Nagrody Miasta Krakowa za 2012 rok


Mikołaj Grabowski
(reżyser teatralny i telewizyjny, aktor, pedagog) został laureatem Nagrody Miasta Krakowa 2012 w dziedzinie kultury i sztuki za całokształt dokonań.


Zwyczaj nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta ma w Krakowie wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem był Mikołaj Jaskier, który w 1535 r. otrzymał nagrodę za kodyfikację prawa miejskiego. Obecnie Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są za osiągnięcia w okresie dwóch lat poprzedzających rok ubiegania się o nagrodę lub za całokształt dokonań, a także za prace dyplomowe obronione w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.


Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Powoływana corocznie przez prezydenta miasta komisja nagród, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, po analizie wniosków, przedstawia propozycje prezydentowi, który przyznaje nagrody.

Laureatowi serdeczni gratulujemy!


fot. R. KorneckiKup bilet online
copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem