o teatrze historia sceny archiwum materiały prasowe
sceny

STREFA BE

Muzeum Starego Teatru (1981 - 2007)
   Muzeum Starego Teatru zostało otwarte w 1981 roku z okazji 200 lecia sceny przy placu Szczepańskim. W stałej ekspozycji, przywołującej w formie relację teatralną: scena – rampa świetlna – widownia, przedstawiono dokonania najwybitniejszych twórców Starego Teatru w XIX i XX wieku. Wśród unikatowych dokumentów można było zobaczyć plan widowni teatru Jacka Kluszewskiego z 1799 roku, egzemplarz pierwszej sztuki wystawionej jeszcze w Pałacu Spiskim w 1781 roku, fotografie aktorów ze "szkoły" Stanisława Koźmiana, m.in.: Heleny Modrzejewskiej, Antoniny Hoffmann, Feliksa Bendy, Wincentego Rapackiego, Bolesława Ładnowskiego, stare afisze i egzemplarze sztuk wystawianych w XIX wieku.
   Na szczególną uwagę zasługiwała jedyna w swoim rodzaju para portretów teatralnych z 1820 roku przedstawiająca znakomitego XIX-wiecznego aktora – Alojzego Żółkowskiego jako alegorię Komedii i „ojca polskiego teatru” – Wojciecha Bogusławskiego jako alegorię Tragedii.

   Powojenną historię Teatru dokumentowały fotografie z przedstawień, projekty dekoracji, rekwizyty, kostiumy z ważniejszych inscenizacji, m. in. ze Świętej Joanny G. B. Shawa (reż. W. Krzemiński, scen. T. Kantor, 1956), Matki Courage i jej dzieci B. Brechta (reż. L. Zamkow, scen. U. Gogulska, 1962), Wariatki z Chaillot J. Giraudoux (reż. Z. Hűbner, scen. A, Majewski, 1964), z wielkich inscenizacji Konrada Swinarskiego (Nieboska komedia, Wszystko dobre co się dobrze kończy, Dziady, Wyzwolenie), Jerzego Jarockiego (Matka, Trzy siostry, Moja córeczka, Tango, Proces, Życie jest snem), Andrzeja Wajdy (Biesy, Noc listopadowa, Hamlet, Zbrodnia i kara).
   Eksponowane na manekinach, autentyczne kostiumy projektowane przez Tadeusza Kantora, Lidię Minticz i Jerzego Skarżyńskiego, Krystynę Zachwatowicz, Kazimierza Wiśniaka nadawały wystawie specyficzny „teatralny smak”.
   W latach 1981 – 2007 Muzeum przygotowało ponad 40 monograficznych wystaw poświęconych reżyserom, aktorom, scenografom i kompozytorom Starego Teatru, prezentowanych na prestiżowych międzynarodowych festiwalach w Paryżu, Berlinie, Madrycie, Rzymie, Moskwie, Budapeszcie, Belgradzie. Z edukacyjnej działalności Muzeum prowadzonej w formie lekcji, warsztatów, projekcji wideo archiwalnych przedstawień, skorzystało 30 000 uczniów.
   Muzeum powstało z inicjatywy historyka teatru profesora Jerzego Gota, autorką scenariusza wystawy była Krystyna Spiegel, wnętrza zaprojektowały Barbara Borkowska i Monika Piotrowicz.

Interaktywne Muzeum Starego Teatru
Wersja w budowie od 2008 roku.
   Od 2008 roku prowadzone są prace koncepcyjne i projektowe nad nową interaktywną formą Muzeum Starego Teatru. W oparciu o projekt scenariusza przedstawiony przez Annę Litak, firma Nizio Design International przygotowała koncepcję modernizacji części budynku przy placu Szczepańskim dla celów multimedialnego muzeum. Nowa wersja ekspozycji zakłada przedstawienie historii Starego Teatru jako części opowieści o teatrze polskim i europejskim, unaocznienia materii teatru – metod aktorskich, form inscenizacyjnych, tendencji scenograficznych i kreowaniu przez widza żywego teatru – w oparciu o najnowsze technologie multimedialne. (W projekcie wstępnym wykorzystano interaktywne wirtualne rozwiązania zaproponowane przez firmę i3D). Obecnie trwają starania o pozyskanie Unijnych funduszy na realizację nowego projektu Muzeum.
Edukacyjna działalność Muzeum wznowiona zostanie od października 2009 roku.
KONTAKT
Anna Litak
tel. 12 4228566, 12 4228020,
fax 2927512
e-mail: muzeum@stary-teatr.pl


Kup bilet online

Bilety

Wybierz tytuł spektaklu:cena biletu:

55 zł - normalny
35 zł - ulgowybilety ulgowe przysługują:
- emerytom, rencistom,
  inwalidom i ich opiekunom
- studentom, uczniom
- posiadaczom Kart Stałego Widza


copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem