Projekt

"Działalność Narodowego Starego Teatru w Krakowie w ramach sieci Mitos 21 oraz wzmacnianie pozycji międzynarodowej" jest projektem współfinansowanym z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

W ramach projektu odbyły się pokazy spektakli warsztatowych FOCUS ON MITOS 21. Była to okazja do wymiany doświadczeń między artystami z różnych teatrów z sieci Mitos21. To pierwsze tego typu działanie w ramach sieci. Warsztaty były prowadzone przez zaproszonych reżyserów, dramaturgów, dramatopisarzy i scenografów razem z aktorami z zespołu Starego Teatru

 

Spotkanie dyrektorów i menadżerów teatrów sieci Mitos21 odbyło się w czasie festiwalu Focus on Mitos21. Dyrektorzy i artystyczni teatrów zobaczyli wynik pracy artystów z zagranicy oraz zespołu aktorskiego Starego Teatru. Tematem spotkania była organizacja wymiany artystów między teatrami w kolejnych sezonach oraz dyskusja na tematy bieżące. 

W grudniu 2012 w Krakowie odbyło się spotkanie dramaturgów i kierowników literackich Spotkanie było kontynuacją działań w ramach sieci dramaturgów i kierowników literackich. Jego tematem była nowa dramaturgia oraz klasyczne, zapomniane teksty teatralne. 

Kolejnym działaniem w ramach projektu był Krakowski Showcase - pokaz najciekawszych spektakli Narodowego Starego Teatru. Prezentacje odbywały się równolegle z wydarzeniami festiwalu Boska Komedia.