spektakle baz@rt re_wizje wydawnictwa edukacja
re_wizje
 
Festiwal re_wizje – historia
 
   Głównym zadaniem teatru jest produkowanie spektakli. Określenie narodowy zobowiązuje jednak do pełnienia szczególnych obowiązków i podejmowania szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej. Każdy teatr musi szukać własnego, oryginalnego spojrzenia na sztukę sceniczną i przede wszystkim podejmować wyzwaniach, jakie stawia nam współczesność. Robić wszystko, aby narodowa instytucja nie stała się rodzajem muzeum, ale była miejscem skupiającym kreatywnych ludzi i co więcej – miejscem stymulującym tę kreatywność. W tym celu nie można się ograniczać do budowania nawet najciekawszego repertuaru, ale należy podejmować działania na pograniczu teatru i innych sztuk, współpracować z ludźmi piszącymi dla teatru, organizować warsztaty, dyskusje i spotkania ludzi teatru z kraju i zza granicy. Tylko wówczas teatr będzie miejscem żywym, ściągającym liczną i bardzo różnorodną publiczność, odpowiadając na społeczne zapotrzebowanie jak najszerszych grup widzów.
 
   Z myślą o takich wyzwaniach zainicjowany został festiwal re_wizje, który wyznacza najważniejszy kierunek poszukiwań Starego Teatru. Re_wizje zostały pomyślane jako cykl spektakli, pokazów, warsztatów, wystaw, spotkań i dyskusji koncentrujących się wokół wybranego zagadnienia. Do tej pory odbyły się trzy edycje, w ramach których „rewidowaliśmy” kolejno romantyzm (2005), antyk (2007) i sarmatyzm (2009). Pierwsze trzy edycje re_wizji były przede wszystkim swoistą próba kulturowej interwencji, która miała przybliżyć szerokiej publiczności zjawiska, które być może straciły centralne miejsce w polskiej czy europejskiej kulturze, a nadal fascynują żywotnością. W ramach festiwalu zajmowaliśmy się więc nowymi interpretacjami dawnych utworów (romantycznych i antycznych), szukaniem odpowiedzi na pytanie, co dawni autorzy mogą powiedzieć dzisiejszemu widzowi. Re­_wizje.sarmatyzm stanowiły z kolei obszar refleksji nad tym, na ile sarmacka przeszłość określa nasze dzisiejsze postawy i wybory, na ile wpływa na nasze polskie postrzeganie współczesnych problemów. Nazwiska kilkorga reżyserów, którzy w ramach re_wizji przygotowywali spektakle lub wręcz debiutowali na naszej scenie, stały się już dzisiaj znane w świecie teatru, są to m.in.: Barbara Wysocka, Michał Borczuch, Jan Klata czy Michał Zadara.
 
   IV edycja festiwalu, czyli re_wizje BIO.S, stanowić będą zupełnie nową jakość. Punktem wyjścia i nicią wiążącą wszystkie festiwalowe spektakle jest pojęcie biografii, a sam festiwal tym samym umożliwi płynne przejście do pięciu sezonów biograficznych Starego Teatru, poświęconych twórczości Konrada Swinarskiego, Andrzeja Wajdy, jerzego Jarockiego, Tadeusza Kantora i Krystiana Lupy.
 
   Teatralne święto, jakim jest festiwal, stwarza okazję do zaproszenia na nasze sceny o wiele liczniejszego grona odbiorców sztuki, także tych, którzy na co dzień rzadko bywają w teatrze. Pragniemy także wyjść z naszymi propozycjami poza budynek teatru i poza Kraków. Kierując się taką filozofią Narodowy Stary Teatr stara się od lat – poza realizowaniem jak najlepszych spektakli repertuarowych – otwierać się na działania, których celem jest poszerzenie i uatrakcyjnienie jego oferty.

 


Kup bilet online
copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem