spektakle baz@rt re_wizje wydawnictwa edukacja
re_wizje

re_wizje / romantyzm

Stary Teatr w Krakowie, 20 - 25 maja 2005.

Planowany na maj 2005 roku festiwal re_wizje/ romantyzm pomyślany został jako cykl spotkań wokół literatury polskiego romantyzmu. Jak sugeruje nazwa zależy nam zarówno na próbie nowego odczytania tekstów romantycznych, na umieszczeniu ich w zaskakujących kontekstach, które zaowocują śmiałymi interpretacjami, korespondującymi ze współczesną wrażliwością, jak i na stworzeniu przestrzeni dla opowieści o subiektywnych odczuciach, fascynacjach, dotyczących szeroko pojętego romantyzmu w literaturze i sztuce.

W ramach festiwalu zaprezentujemy pięć spektakli warsztatowych, przygotowanych przez młodych reżyserów w oparciu o teksty romantyczne. Indywidualne próby do spektakli odbywać się będą od lutego do maja, natomiast efekty tej pracy, realizacje tekstów romantycznych, pokazane zostaną podczas 6 dni festiwalowych. Wokół przedstawień planujemy cykl spotkań z wielkimi osobistościami ze świata sztuki i nauki. Zaproszeni goście zgodzili się opowiedzieć o własnych fascynacjach związanych z literaturą romantyczną. Zależy nam, aby punktem wyjścia do dyskusji na temat znaczenia romantyzmu dzisiaj, jego wartości, wagi poruszanych tematów były: różnorodność perspektyw i mnogość kontekstów. Wydaje nam się, że proponowane perspektywy – reżyserska, literaturoznawcza, antropologiczna czy psychoanalityczna – pozwolą uchwycić to, co w tekstach romantycznych  ważne i przejmujące, a nie pomnikowe i obciążone bagażem tradycji.

Ostatni dzień festiwalu to podsumowanie, dyskusje i slam romantyczny – publiczne wygłaszanie tekstów romantycznych przez poetów  młodego pokolenia.


Kup bilet online
copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem