spektakle baz@rt re_wizje wydawnictwa edukacja
re_wizje

re_wizje / sarmatyzm

Rok 2009, w którym obchodzimy 20. rocznicę upadku komunizmu, poświęcony będzie w Starym Teatrze refleksji na temat tradycji sarmackiej i jej wpływu na współczesną Polskę i Polaków. Czy obecnie, w XXI wieku, wciąż żywa i darzona niegasnącym sentymentem sarmacka tradycja, z którą wchodzimy do Unii Europejskiej, jest skarbem czy przekleństwem? Czy jej (uświadamiane bądź nie) oddziaływanie na kulturę, politykę, ale także szerzej, a może głębiej – naszą mentalność, gusta, sposób myślenia i życia, nasze codzienne wybory i ocenę rzeczywistości – pomaga czy też przeszkadza funkcjonować we współczesnym zglobalizowanym świecie? Re_wizje/sarmatyzm to już trzecia edycja festiwalu, hasłem przewodnikm poprzednich były romantyzm (2005) i antyk (2007).

Zdajemy sobie sprawę, że polski sarmatyzm to zjawisko kulturowe bardzo złożone i niejednoznaczne. Pragniemy zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny do dzisiaj aspekt – a mianowicie to, że sarmatyzm był przede wszystkim swego rodzaju sztuką funkcjonowania w Europie pomiędzy Wschodem a Zachodem. Z geograficznego i cywilizacyjnego punktu widzenia Polska leży na styku dwóch kultur – wschodniej i zachodniej, azjatyckiej i europejskiej. Naturalną koleją rzeczy więc z obu tych tradycji pochodzą poszczególne elementy, składające się na specyficzną sarmacką mozaikę, z której zbudowana jest nasza narodowa tożsamość. Wpływy zachodnie ujawniły się m.in. w literaturze, architekturze i nauce, orientalne zaś – w sztuce dekoracyjnej, modzie czy broni. Natomiast ani Wschód ani Zachód nie zdeterminował kształtu ustrojowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, owej oryginalnej „demokracji szlacheckiej”.

Jacy jesteśmy, jak siebie widzimy i jak postrzegają nas inni? W jaki sposób – jako naród i jako poszczególne jednostki – zostaliśmy ukształtowani przez taką a nie inną historię i geopolitykę oraz – przede wszystkim: co z tego wynika dla współczesności? – to tematy, którymi chcemy się zajmować przez najbliższy rok w ramach festiwalu re_wizje/sarmatyzm.

Temat ten zamierzamy naświetlać i badać z wielu stron – oczywiście przede wszystkim poprzez inscenizacje przygotowane przez nasz zespół, zarówno tekstów dawnych, jak i dramatów współczesnych, napisanych specjalnie dla Starego Teatru, ale także inne wydarzenia: inscenizowane czytania tekstów, pokazy filmów i rejestracji spektakli, wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie, które jest partnerem naszego projektu, oraz konkurs na klip (mini-etiudę) poświęcony rewidowaniu zjawiska „sarmatyzm”. Festiwal zwieńczą w lutym 2010 ostatnia premiera cyklu oraz dyskusja panelowa na temat sarmatyzmu.


 


Kup bilet online
copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem