o teatrze historia sceny archiwum materiały prasowe
archiwum

sezony 113-120 (1945-1952)

1952
Premiery
Kruki, Henri Becque, sezon 120
H. Becque, Kruki, przekł. H. Rostworowski, oprac. teks. i reż. R. Niewiarowicz, współ. reż. R. Bohdanowicz, scen. T. Kantor, 18.07.1952.
1952
Premiery
Pociąg do Marsylii, Krzysztof Gruszczyński, sezon 120
K. Gruszczyński, Pociąg do Marsylii, reż. L. Zamkow, scen. T. Kantor, 18.04.1952. Na scenie Teatru im. J. Słowackiego.
1952
Premiery
Szczygli zaułek, George Bernard Shaw, sezon 120
G. B. Shaw, Szczygli zaułek, przekł. F. Sobieniowski, reż. J. Karbowski, dramaturg Z. Leśnodorski, scen. K. Frycz, 31.01.1952.
1952
Premiery
Trzydzieści srebrników, Howard Fast, sezon 120
H. Fast, Trzydzieści srebrników, przekł. Z. Meissner i I. Babel, reż. I. Babel, dramaturg Z. Leśnodorski, scen. A. Pronaszko, 21.06.1952.
1951
Premiery
Ciotunia, Aleksander Fredro, sezon 119
A. Fredro, Ciotunia,  reż. R. Niewiarowicz, współ. dramat. Z. Leśnodorski, scen. K. Frycz, 24.02.1951.
1951
Premiery
Eugenia Grandet , Andrzej Wermer, sezon 120
A. Wermer (wg powieści H. de Balzaca), Eugenia Grandet, reż. J. Kaliszewski, dramaturg Z. Leśnodorski, scen. T. Kantor, 7.09.1951.
1951
Premiery
Mirandolina, Carlo Goldoni, sezon 120
C. Goldoni, Mirandolina, przekł. Z. Jachimecka, reż. I. Babel, dramaturg Z. Krawczykowski, scen. A. Stopka, 1.12.1951.
1951
Premiery
Nie trzeba się zarzekać, Alfred de Musset, sezon 119
A. de Musset, Nie trzeba się zarzekać, przekł. T. Boy - Żeleński, reż. J. Kaliszewski, dramaturg Z. Leśnodorski, scen. A. Stopka, chor. B. Wolska, 19.05.1951.
1951
Premiery
Niespokojna starość, Leonid Rachmanow, sezon 120
L. Rachmanow, Niespokojna starość, przekł. P. Hertz, reż. W. Krzemiński, dramaturg Z. Leśnodorski, scen. K. Frycz, 6.11.1951.Na scenie Teatru im. J. Słowackiego.
1951
Premiery
Pieją koguty, J. Bałtuszis, sezon 119
J. Bałtuszis, Pieją koguty, przekł. A. Lau-Gniadowska, reż. H. Szletyński, współ. reż. Z. Tymowska, dramaturg Z. Krawczykowski, scen. A. Pronaszko, muz. K. Meyerhold, 24.04.1951.
1951
Premiery
Sprawa Pawła Eszteraga, Sàndor Gergely, sezon 119
S. Gergely, Sprawa Pawła Eszteraga, przekł. R. Ordyński, reż. I. Babel, dramaturg Z. Krawczykowski, scen. A. Pronaszko, muz. K. Meyerhold, 10.03.1951.
1951
Premiery
W Błędomierzu, Jarosław Iwaszkiewicz, sezon 119
J. Iwaszkiewicz, W Błędomierzu, insc. i reż. I. Babel, scen. B. Kamykowski, dramaturg Z. Leśnodorski, prapremiera: 30.06.1951.
1950
Premiery
Brygada szlifierza Karhana, Vašek Kána, sezon 118
V. Kána, Brygada szlifierza Karhana, przekł. H. Walicka, reż. L. Zamkow, współ. dramat. Z. Leśnodorski, scen. J. Szymański, 25.03.1950.
1950
Premiery
Faryzeusze i grzesznik, Małgorzata Wolin, sezon 118
M. Wolin, J. Pomianowski, Faryzeusze i grzesznik, reż. R. Niewiarowicz, współ. dramat. Z. Leśnodorski, scen. S. Tenerowicz, 27.05.1950.
1950
Premiery
Improwizacja w Wersalu, Uczone białogłowy, Molier, sezon 113
Molier, Improwizacja w Wersalu, Uczone białogłowy, insc. i reż. L. Zamkow, współ. dramat. J. Zagórski, scen. K. Frycz, suita muz. K. Meyerholda (wg motywów muzyki teatru włoskiego XVII w.), 29.06.1950.
1950
Premiery
Inżynier Saba, Juliusz Wirski, sezon 118
J. Wirski, Inżynier Saba, reż. T. Burnatowicz, współ. dramat. H. Vogler, scen. J. Szymański, 18.05.1950, (nowa wersja autorska).
1950
Premiery
Pies ogrodnika, Felix Lope de Vega, sezon 118
F. Lope de Vega, Pies ogrodnika, przekł. T. Peiper, reż. W. Krzemiński, współ. liter. J. Zagórski, scen. A. Pronaszko, muz. W. Krzemiński, kier. muz. K. Meyerhold, 28.01.1950.
1950
Premiery
W pewnym mieście, Anatol Sofronow, sezon 118
A. Sofronow, W pewnym mieście, przekł. J. Brodzki, reż. K. Borowski, współ. dramat. S. W. Balicki, scen. S. Tenerowicz, 18.03.1950.
1950
Premiery
Wczoraj i przedwczoraj, Aleksander Maliszewski, sezon 119
A. Maliszewski, Wczoraj i przedwczoraj, reż. J. Kaliszewski, wspólpr. dramaturgiczna H. Vogler, sce. T. Kantor, 18.11.1950.
1950
Premiery
Zwykły człowiek, Leonid Leonow, sezon 119
L. Leonow, Zwykły człowiek, przekł. A. Kamieńska i J. Śpiewak, reż. W. Krzemiński, współ. dramat. Z. Leśnodorski, scen. A. Stopka, 8.12.1950.
1950
Premiery
Złote niedole, Władysław Krzemiński, sezon 118
W. Krzemiński, Złote niedole (wg Trójki hultajskiej J. Nestroya), reż. W. Krzemiński, scen. J. Szymański, oprac. muz. A. Kluczniok, ukł. tańc. Z. Więcławówna, 26.07.1950.
1949
Premiery
A działo się to w zapusty, Krystyna Grzybowska, sezon 117
K. Grzybowska, A działo się to w zapusty, reż. zespoł. pod kier. M. Broniewskiej, scen. S. Tenerowicz, 18.03.1949.
1949
Premiery
Głupi Jakub, Tadeusz Rittner, sezon 117
T. Rittner, Głupi Jakub, reż. W. Ziembiński, scen. A. Pronaszko, 28.06.1949.
1949
Premiery
Inżynier Saba, Juliusz Wirski, sezon 117
J. Wirski, Inżynier Saba, reż. J. Merunowicz, scen. W. Makojnik, 28.05.1949.
1949
Premiery
Judyta, Charles de Peyret - Chappuis, sezon 117
Ch. de Peyret – Chappuis, Judyta, przekł. K. Żuławska, reż. I. Babel, schemat dekor. M. Wenzel, 14.07.1949.
1949
Premiery
Krzyk jarzębiny, Wacław Kubacki, sezon 118
W. Kubacki, Krzyk jarzębiny, insc. i reż. J. R. Bujański, współpr. literacka Z. Leśnodorski, scen. M. Eile, kost. I. Ipohorska, chor. B. Wolska, oprac. muz. K. Meyerhold, 23.10.1949.
1949
Premiery
Lekkomyślna siostra, Włodzimierz Perzyński, sezon 117
W. Perzyński, Lekkomyślna siostra, reż. R. Zawistowski, scen. A. Pronaszko, 22.01.1949.
1949
Premiery
Moralność pani Dulskiej, Gabriela Zapolska, sezon 118
G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej, reż. R. Niewiarowicz, współ. liter. Z. Leśnodorski, scen. S. Tenerowicz, 8.12.1949.
1949
Premiery
Niemcy, Leon Kruczkowski, sezon 118
L. Kruczkowski, Niemcy, reż. B. Dąbrowski, współ. liter. S. W. Balicki, scen. J. Kosiński, prapremiera: 22.10.1949.
1949
Premiery
Odwety, Leon Kruczkowski, sezon 117
L. Kruczkowski, Odwety, reż. R. Zawistowski, scen. J. Piętkówna, 9.04.1949.
1949
Premiery
Traktor i dziewczyna, Tadeusz Kwiatkowski, sezon 117
T. Kwiatkowski - W.Mach - S. Otwinowski, Traktor i dziewczyna, reż. W. Krzemiński, scen. A. Stopka, muz. T. Dobrzański, 29.07.1949.
1948
Premiery
Amfitrion 38, Jean Giraudoux, sezon 117
J. Giraudoux, Amfitrion 38, przekł. i reż. B. Korzeniewski, scen. A. Pronaszko, muz. Z. Jeżewski, 26.11.1948.
1948
Premiery
Archipelag Lenoir, Armand Salacrou, sezon 116
A. Salacrou, Archipelag Lenoir, przekł. M. Serkowska, reż. K. Zelwerowicz, scen. M. Eile, 29.05.1948.
1948
Premiery
Cement, Juliusz Wirski, sezon 116
J. Wirski, Cement, reż. R. Zawistowski, scen. J. Kosiński, prapremiera: 3.06.1948.
1948
Premiery
Dobra wróżba, Stefan Otwinowski, sezon 116
S. Otwinowski, Dobra wróżba, reż. W. Ziembiński, scen. A. Stopka, prapremiera: 15.04.1948.
1948
Premiery
Dom pod Oświęcimem, Tadeusz Hołuj, sezon 116
T. Hołuj, Dom pod Oświęcimem, reż. K. Borowski, scen. J. Kosiński, 23.03.1948.
1948
Premiery
Harry Smith odkrywa Amerykę, Konstantin Simonow, sezon 116
K. Simonow, Harry Smith odkrywa Amerykę, przekł. A. Baliński, reż. W. Krzemiński, scen. A.Stopka, 21.02.1948
1948
Premiery
Maria Stuart, Juliusz Słowacki, sezon 117
J. Słowacki, Maria Stuart, insc. i reż. W. Ziembiński, scen. K. Frycz, 7.10.1948.
1948
Premiery
Noe i jego menażeria, Tadeusz Łomnicki, sezon 117
T. Łomnicki, Noe i jego menażeria, reż. R. Zawistowski, , scen. A. Stopka, muz. Z. Jeżewski, 29.10.1948.
1948
Premiery
Pan inspektor przyszedł, John B. Priestley, sezon 116
J. B. Priestley, Pan inspektor przyszedł, przekł. J. Brodzki, reż. W. Ziembiński, scen. S. Tenerowicz, 22.01.1948.
1948
Premiery
Romans z wodewilu, Władysław Krzemiński, sezon 117
W. Krzemiński, Romans z wodewilu, (wg Krowoderskich zuchów S. Turskiego), reż. W. Krzemiński, scen. K. Frycz, oprac. muz. A. Kluczniok, choreog. E. Papliński, 31.12.1948.
1948
Premiery
Seans, Noel Coward, sezon 116
N. Coward, Seans, przekł. Z. Meissner i I. Babel, reż. W. Ziembiński, scen. S. Tenerowicz, 24.07.1948.
1948
Premiery
Wesele Figara, Pierre Beaumarchais, sezon 116
P. Beaumarchais, Wesele Figara, przekł. T. Boy-Żeleński, reż. W. Krzemiński, scen. K. Frycz, muz. W. Krzemieński, piosenki L. H. Morstin i J. Kydryński, kier. muz. K. Meyerhold, ukł. tańc. M. Broniewska, 7.07.1948.
1948
Premiery
Wyspa pokoju, Jewgienij Pietrow, sezon 117
J. Pietrow, Wyspa pokoju, przekł. M. Wisłowska, reż. W. Krzemiński, scen. A. Stopka, 6.11.1948.
1947
Premiery
Adwokat i róże, Jerzy Szaniawski, sezon 116
J. Szaniawski, Adwokat i róże, reż. M. Broniewska, scen. J. Piętkówna, 15.01.1948. Scena Teatru im. J. Słowackiego
1947
Premiery
Dewaluacja Klary, Maria Jasnorzewska-Pawlikowska, sezon 115
M. Jasnorzewska-Pawlikowska, Dewaluacja Klary, reż. W. Ziembiński, scen. J. Piętkówna, prapremiera: 7.05.1947.
1947
Premiery
Kaprysy Marianny, Alfred Musset, sezon 116
A. Musset, Kaprysy Marianny, przekł. T. Boy-Żeleński, reż. W. Krzemiński, scen. A. Pronaszko, muz. W. Krzemieński i Z. Jeżewski, przekł. pios. L. H. Morstin, 6.11.1947.
1947
Premiery
Komediant, Władysław Bodnicki, sezon 115
W. Bodnicki, Komediant, insc. i reż. W. Hańcza, scen. K. Frycz, muz. J. Maklakiewicz, kier. muz. K. Meyerhold, prapremiera: 23.04.1947.
1947
Premiery
Mąż i żona, Aleksander Fredro, sezon 116
A. Fredro, Mąż i żona, teksty międzyaktów A. Polewka, insc. i reż. W. Krzemiński, scen. A. Stopka, muz. W. Krzemieński, 6.09.1947.
1947
Premiery
Mieszczanie, Maksym Gorki, sezon 116
M. Gorki, Mieszczanie, przekł. A. Grzymała-Siedlecki, reż. J. Karbowski, scen. K. Gajewski, 27.09.1947
1947
Premiery
Ocalenie Jakuba, Jerzy Zawiejski, sezon 116
J. Zawieyski, Ocalenie Jakuba, reż. R. Zawistowski, scen. J. Kosiński,30.10.1947.
1947
Premiery
Otello, William Shakespeare, sezon 115
W. Shakespeare, Otello, przekł. J. Paszkowski, insc. i reż. J. Karbowski, scen. J. Kosiński, muz. J. Maklakiewicz, 10.06.1947.
1947
Premiery
Powrót syna marnotrawnego, Roman Brandstaetter, sezon 116
R. Brandstaetter Powrót syna marnotrawnego, insc. J. Warnecki, współpraca reż. M. Broniewska, scen. K. Frycz, kompozycja i kier. muzyczne K. Meyerhold, oprac. scen. L.H.Morstin, J. Warnecki, 20.11.1947.
1947
Premiery
Promieniści, Krystyna Grzybowska, sezon 115
K. Grzybowska, Promieniści, reż. W. Ziembiński, scen. A. Stopka, oprac. muz. A. Żuliński, 17.02.1947.
1947
Premiery
Słomkowy kapelusz, Eugene Labiche, sezon 116
E. Labiche, Słomkowy kapelusz, przekł. i oprac. autor. M. Rusinek, insc. i reż. R. Zawistowski, scen. M. Eile, kost. J. Ipohorska, muz. A. Kopyciński, oprac. muz. Z. Jeżewski, ukł. tan. E. Papliński, 31.12.1947.
1947
Premiery
Temperamenty, Antoni Cwojdziński, sezon 116
A. Cwojdziński, Temperamenty, reż. W. Krzemiński, scen. S. Tenerowicz, obrazy A. Stopka, 9.10.1947.
1947
Premiery
Twarz i maska, Luigi Chiarelli, sezon 115
L. Chiarelli, Twarz i maska, przekł. Z. Jachimecka, reż. R. Niewiarowicz, scen. J. Kasarab, 23.06.1947.
1946
Premiery
Droga do świtu, Bohdan Pepłowski, sezon 114
B. Pepłowski, Droga do świtu, reż. J. Wyszomirski, scen. A. Stopka, muz. S. Kisielewski, pios. Warszawskie dzieci S. R. Dobrowolski, A. Panufnik, prapremiera: 15.03.1946.
1946
Premiery
Ich czworo, Gabriela Zapolska, sezon 115
G. Zapolska, Ich czworo, reż. R. Zawistowski, scen. K. Gajewski, 19.03.1947.
1946
Premiery
Jajko Kolumba, Stefan Flukowski, sezon 114
S. Flukowski /przy współudziale A. Nowickiego, W. Natansona, H. Rostworowskiego/, Jajko Kolumba, reż. J. Koecher, scen. A. Stopka, muz. S. Gajdeczka , choreogr. K. Terra, prapremiera 1.02.1946.
1946
Premiery
Jason, Artur Marya Swinarski, sezon 114
A. M. Swinarski, Jason, reż. K. Severin-Zelwerowicz, scen. J. Kosiński, prapremiera 11.02.1946.
1946
Premiery
Król włóczęgów, Brain Hooker, sezon 114
B. Hooker - W. H. Post, Król włóczęgów, muz. R. Friml, przekł. i adapt. muz. T. Sygietyński, piosenki J. Tuwim, insc. i reż. J. Warnecki, scen. A. Bunsch i A. Cybulski, kier. muz. J. Dobrzański, 20.06.1946.
1946
Premiery
Odys u Feaków, Stefan Flukowski, sezon 115
S. Flukowski, Odys u Feaków, insc. i reż. J. Karbowski, scen. S. Teisseyre, muz. S. Kisielewski, kier. muz. A. Zarubin, choreog. E. Papliński, l.03.1947.
1946
Premiery
Orfeusz, Anna Świrszczyńska, sezon 115
A.Świrszczyńska, Orfeusz, reż. W. Woźnik, scen. J. Kosiński, kom. muz. A. Malawski, kier. muz. K. Meyerhold, choreog. M. Dąbrowska , 31.10.1946.
1946
Premiery
Pasażer bez bagażu, Jean Anouilh, sezon 114
J. Anouilh, Pasażer bez bagażu, przekł. B. Korzeniewski, reż.  J. Warnecki, scen. J. Kosiński, 3.04.1946.
1946
Premiery
Powrót, Robert de Flers, sezon 115
R. de Flers, F. de Croisset, Powrót, przekł. W. Perzyński, reż. W. Biegański, scen. J. Kasarab, 28.12.1946.
1946
Premiery
Rozdroże miłości, Jerzy Zawieyski, sezon 115
J. Zawieyski, Rozdroże miłości,  reż. R. Zawistowski, scen. J. Kasarab, muz. W. Poźniak, 20.11.1946.
1946
Premiery
Wielkanoc, Stefan Otwinowski, sezon 115
S. Otwinowski, Wielkanoc, reż. W. Woźnik, scen. A. Stopka, muz. J. Maklakiewicz, 4.12.1946.
1946
Premiery
Zbyt liczna rodzinka, Henri Birabeau, sezon 114
H. Birabeau, Zbyt liczna rodzinka, przekł. M. Serkowska, reż. K. Severin-Zelwerowicz, scen. E. Bożyk 18.06.1946.
1946
Premiery
Żeglarz, Jerzy Szaniawski, sezon 115
J. Szaniawski, Żeglarz, reż. W. Ziembiński, scen. A. Stopka, 19.10.1946.
1946
Premiery
Życie kręci się w kółko, WilliamSomerset Maugham, sezon 114
W. S. Maugham, Życie kręci się w kółko, przekł. J. Rylska, reż. K. Rudzki, scen. A. Pronaszko, 27.04.1946.
1945
Premiery
Teoria Einsteina, Antoni Cwojdziński, sezon 113
A. Cwojdziński, Teoria Einsteina, reż. J. Osterwa, scen. T. Boguszewska, 27.04.1945.
1945
Premiery
Cyd, Pierre Corneille, sezon 113
P. Corneille – S. Wyspiański, Cyd, insc. i reż. J. R. Bujański, scen. T. Kantor, muz. J. Maklakiewicz, 25.07.1945. Dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej
1945
Premiery
Dzień jego powrotu, Zofia Nałkowska, sezon 113
Z. Nałkowska,  Dzień jego powrotu, oprac. scen. J. R. Bujański, scen. T. Kantor, 17.06.1945.
1945
Premiery
Igraszki trafu i miłości, Pierre Marivaux, sezon 114
P. Marivaux, Igraszki trafu i miłości, przekł. T. Boy-Żeleński, reż. J. Warnecki, scen. T. Boguszewska, 4.09.1945.
1945
Premiery
Masław, Jerzy Zawieyski, sezon 114
J. Zawieyski, Masław, inscen. J. Warnecki, scen. A. Pronaszko, muz. R. Palester, prapremiera 19.12.1945.
1945
Premiery
Mąż doskonały, Jerzy Zawieyski, sezon 113
J. Zawieyski,  Mąż doskonały , oprac. scen. J. R. Bujański, kost. i dekor. A. Pronaszko, muz. R. Palester, 1.04.1945
1945
Premiery
Nieboszczyk pan Pic, Charles de Peyret-Chappuis, sezon 114
Ch. de Peyret-Chappuis, Nieboszczyk pan Pic, przekł. J. Rylska, reż. J. Warnecki, scen. A. Pronaszko, 12.10.1945.
1945
Premiery
Nowy rok bieży (jasełka), Marian Rapalski, sezon 114
M. Rapalski, Nowy Rok bieży (jasełka), reż. J. Warnecki, scen. T. Boguszewska, 25.12.1945.
1945
Premiery
Pigmalion, George Bernard Shaw, sezon 114
G. B. Shaw, Pigmalion, przekł. F. Sobieniowski, reż. J. Mayen, scen. J. Kosiński, 7.11.1945.
1945
Premiery
Roxy, Barry Conners, sezon 114
B. Conners, Roxy, przekł. T. F., reż. K. Severin-Zelwerowicz, scen. J. Kosiński, 19.12.1945.

Kup bilet online

Bilety

Wybierz tytuł spektaklu:cena biletu:

55 zł - normalny
35 zł - ulgowybilety ulgowe przysługują:
- emerytom, rencistom,
  inwalidom i ich opiekunom
- studentom, uczniom
- posiadaczom Kart Stałego Widza


copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem