o teatrze historia sceny archiwum materiały prasowe
archiwum

sezony 141-150 (1972-1982)

1982
Premiery
Mord w katedrze, Thomas Stearns Eliot, sezon 141
T. S. Eliot, Mord w katedrze, przekł. J. S. Sito, reż. J. Jarocki, scen. J. Juk-Kowarski, muz. S. Radwan, ruch scen. R. Olesiński, 1.04.1982.
1982
Premiery
Oresteia, Aischylos, sezon 150
Aischylos, Oresteia, przekł. M. Słomczyński, reż. Z. Hűbner, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, muz. S. Radwan, 19.06.1982.
1982
Premiery
Zwierzenia clowna, Heinrich Böll, sezon 150
H. Böll, Zwierzenia clowna, przekł. T. Jętkiewicz, adapt. J. Opalski, reż. i chor. M. Grąbka, scen. J. Wrzesiński, muz. R. Opuszyński, współpraca chor. E. Świtalska,konsult. iluzjonistyczna L. Lemanik, praprem. 29.04.1982.
1981
Premiery
Aktorzy Starego Teatru w scenach i monologach z Hamleta, William Shakespeare, sezon 149
Aktorzy Starego Teatru w scenach i monologach z „Hamleta” Williama Shakespeare’a na Dziedzińcu Wawelskim, reż. A. Wajda, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, muz. S. Radwan, 19.06.1981.
1981
Premiery
Końcówka, Samuel Beckett, sezon 150
S. Beckett, Końcówka, przekł. i współpr. reż. M. Kędzierski, reż. W. D. Asmus, scen. J. Grzegorzewski, 16.10.1981.
1981
Premiery
Pochwała głupoty, Erazm z Rotterdamu, sezon 149
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, przekł. E. Jędrkiewicz, oprac. tekstu M. Stebnicka, reż. P. Skrzynecki, oprac. plast. K. Zachwatowicz, prapremiera 9.05.1981.
1981
Premiery
Powrót Odysa, wg Stanisława Wyspiańskiego, sezon 149
S. Wyspiański, Powrót Odysa, oprac. tekstu, reż. i scen. K. Lupa, muz. S. Radwan, 1.06.1981.
1981
Premiery
Powrót pana Cogito, Zbigniew Herbert, sezon 149
Z. Herbert, Powrót pana Cogito, scenar. i reż. T. Malak, scen. K. Wiśniak, muz. S. Radwan, prapremiera 11.04.1981.
1981
Premiery
Śniadanie, Ryszard Marek Groński, sezon 149
R. M. Groński, Śniadanie, reż. T. Zygadło, scen. J. Rudzki, , muz. J. K. Pawluśkiewicz, 17.01.1981.
1981
Premiery
Tragiczna historia Hamleta księcia Danii, William Shakespeare, sezon 150
W. Shakespeare, Tragiczna historia Hamleta księcia Danii, przekł. M. Słomczyński, reż. A. Wajda, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, muz. S. Radwan, ukł. pantomimy Z. Więcławówna, ukł. pojed. T. Wojczuk, 28.11.1981.
1981
Premiery
Łgarz, Carlo Goldoni, sezon 150
C. Goldoni, Łgarz, przekł. J. Walter, reż. G. Pampiglione, scen. J. Polewka, muz. S. Radwan, konsultacje w zakresie plastyki ruchu L. Czarnota, 11.12.1981.
1980
Premiery
Próba lotu, Jordan Radiczkow, sezon 148
J. Radiczkow, Próba lotu, przekł. H. Karpińska, reż. J. Maciejowski, scen. B. Zawada, muz. P. Hertel, 10.07.1980.
1980
Premiery
Rewizor, Mikołaj Gogol, sezon 149
M. Gogol, Rewizor, przekł. J. Tuwim, reż. J. Jarocki, scen. K. Wiśniak, muz. S. Radwan, ukł. tańca Z. Więcławówna, 28.11.1980.
1980
Premiery
Romans z wodewilu, Władysław Krzemiński, sezon 148
W. Krzemiński, Romans z wodewilu, /wg Krowoderskich zuchów S.Turskiego/, kuplety L. J. Kern, insc. i reż. M. Stebnicka, scen. K. Wiśniak, kost. A. Sell-Walter, oprac. muz. A. Kluczniok, instrument., uwertura i nowe piosenki Z. Kowalski, ukł. taneczny Z. Więcławówna 13.03.1980.
1980
Premiery
Sytuacja bez wyjścia, Jan Leczer, sezon 148
J. Leczer, Sytuacja bez wyjścia, reż. J. Radziwiłowicz, scen. L. Minticz i J. Skarżyński, muz. M. Chołoniewski, 10.02.1980.
1980
Premiery
Zabawa. Na pełnym morzu, Sławomir Mrożek, sezon 148
S. Mrożek, Zabawa. Na pełnym morzu, reż. T. Lis, scen. J. Polewka, muz. J. K. Pawluśkiewicz, 19.04.1980.
1979
Premiery
Dla miłego grosza, Apollo Nałęcz - Korzeniowski, sezon 148
A. Nałęcz-Korzeniowski, Dla miłego grosza, reż. A. Holland, scen. M. Jarnuszkiewicz, muz. A. Zarycki, 17.10.1979.
1979
Premiery
Dziesięć portretów z czajką w tle, wg Antoniego Czechowa, sezon 148
Dziesięć portretów z czajką w tle, wg A. Czechowa, przekł. Czajki A. Sandauer, oprac. tekstu, reż. i scen. J. Grzegorzewski, muz. S. Radwan, 22.11.1979.
1979
Premiery
Egzamin, Jan Paweł Gawlik, sezon 148
J. P. Gawlik, Egzamin, reż. E. Lubaszenko, scen. L. Minticz i J. Skarżyński, 20.03.1979.
1979
Premiery
Głosy przeszłości, Krzysztof Miklaszewski, sezon 148
Głosy przeszłości, scenar. K. Miklaszewski, reż. J. Trela, scen. E. Krywsza, muz. S. Radwan, 2.12.1979.
1979
Premiery
Lot nad kukułczym gniazdem, Dale Wasserman, sezon 147
D. Wasserman, Lot nad kukułczym gniazdem, przekł. B. Zieliński, reż. K. Zanussi, scen. K. Zachwatowicz, muz. W. Kilar, 31.03.1979.
1979
Premiery
Queen Mary, Charles Dyer, sezon 148
Ch. Dyer, Queen Mary, przekł. K. Piotrowski, reż. J. Bińczycki, scen. J. Boni-Marczyńska, 22.08.1979.
1979
Premiery
Sen o Bezgrzesznej..., Jerzy Jarocki, sezon 147
Sen o Bezgrzesznej - rzecz dla teatru w dwóch częściach ułożona przez J. Jarockiego i J. Opalskiego, reż. J. Jarocki, współ. reż. J. Stuhr, scen. J. Juk-Kowarski, muz. S. Radwan, ruch scen. T. Gołębiowski, 21.01.1979.
1979
Premiery
Wieczory poetyckie Starego Teatru - Jan Kochanowski, Jan Korwin Kochanowski, sezon 148
Jan Kochanowski – wieczory poetyckie Starego Teatru, ukł. tekstu, reż. i scen. J. Korwin- Kochanowski, oprac. muz. A. Pilch, muz. Z. Kowalski 15.12.1979.
1978
Premiery
Czekając na Godota, Samuel Beckett, sezon 146
S. Beckett, Czekając na Godota, przekł. J. Rogoziński, reż. R. Próchnicka, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, plast. ruchu J. M. Birczyński, 13.04.1978.
1978
Premiery
Iwona księżniczka Burgunda, Witold Gombrowicz, sezon 146
Iwona księżniczka Burgunda, W. Gombrowicz, reż. i scen. K. Lupa,oprac. muzycz. K. Lipka,  8.01.1978.
1978
Premiery
Rozmowa w domu państwa Stein o nieobecnym panu von Goethe, Peter Hacks, sezon 147
P. Hacks, Rozmowa w domu państwa Stein o nieobecnym panu von Goethe, przekł. Z. Krawczykowski, reż. R. Próchnicka, scen. T. Targońska, oprac. muz. A. Kuraś, 30.12.1978.
1978
Premiery
Smak miodu, Shelagh Delaney, sezon 147
S. Delaney, Smak miodu, przekł. W. Komarnicka, K. Tarnowska, reż. Z. Mich, scen. T. Banovich, oprac. muz. W. Głuch, 21.10.1978.
1978
Premiery
Z biegiem lat, z biegiem dni..., scenar. Joanna Olczak - Ronikier, sezon 141
Z biegiem lat, z biegiem dni... opowieść teatralna na jedną noc albo trzy wieczory, scenar. J. Olczak-Ronikier, insc. A. Wajda, reż. A. Wajda, A. Polony (PWST), scen. K. Wiśniak, K. Zachwatowicz, muz. S. Radwan, ukł. tańca Z. Więcławówna, 29,30,31.03. i 1.04.1978.
1977
Premiery
Nastasja Filipowna, wg Fiodora Dostojewskiego, sezon 145
Nastasja Filipowna, improwizacja na motywach powieści F. Dostojewskiego Idiota, przekł. J. Jędrzejewicz, adapt. i reż. A. Wajda, współ. reż. M. Karpiński, scen. K. Zachwatowicz, 17.02.1977.
1977
Premiery
Opera za trzy grosze, Bertolt Brecht, sezon 145
B. Brecht, Opera za trzy grosze, przekł. B. Witek-Swinarska, B. Winawer, przekł. ballad i songów W. Broniewski, reż. R. Major, scen. J. Banucha, muz. K. Weill, instrument. A. Zarycki, 12.06.1977.
1977
Premiery
Panna Julia, August Strindberg, sezon 145
A. Strindberg, Panna Julia, przekł. Z. Łanowski, reż. M. Dziewulska, scen. L. Minticz i J. Skarżyński, improwizacja na skrzypcach Z. Paleta, 29.01.1977.
1977
Premiery
Państwo Ulianoff przybyli do Krakowa, Henryk Tadeusz Czarnecki, sezon 146
Państwo Ulianoff przybyli do Krakowa, scenar. H. T.  Czarnecki i J. Święch, reż. J. Święch, oprac. plast. K. Lupa, oprac. muz. K. Kuplowski, 26.11.1977.
1977
Premiery
Pojedynki, Ewa Otwinowska, sezon 146
Pojedynki, scenar. E. Otwinowska, reż. R. Próchnicka, scen. L. Przybylski, oprac. muz. A. Kuraś, 16.12.1977.
1977
Premiery
Toast, Cyprian Kamil Norwid, sezon 145
C. K. Norwid, Toast, ukł. teks. i reż. T. Jurasz, scen. K. Wiśniak, muz. Z. Konieczny, 11.05.1977.
1977
Premiery
Wesele, Stanisław Wyspiański, sezon 145
Wesele, S. Wyspiański, reż. i scen. J. Grzegorzewski, muz. S. Radwan, 12.06.1977.
1977
Premiery
Wystawa ku czci Gabrieli Zapolskiej, J. Olczak - Ronikier, sezon 145
Wystawa ku czci Gabrieli Zapolskiej, scenar. wg listów G. Zapolskiej J. Olczak-Ronikier, reż. M. Stebnicka, współpr. reż. P. Skrzynecki, scen. K. Wiśniak, dokum. ikonogr. A. Stafiej, 20.01.1977.
1977
Premiery
Zbrodnia i kara, Fiodor Dostojewski, sezon 145
F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, adapt. A. i J. Vostry, przekł. I. Kaleta, reż. M. Prus, scen. E. Starowieyska, muz. J. Satanowski, 5.02.1977.
1977
Premiery
Życiorys, Krzysztof Kieślowski, sezon 146
Życiorys, K. Kieślowski, reż. K. Kieślowski, scen. K. Wiśniak, 27.11.1977.
1976
Premiery
Człowiek znikąd, Ignatij Dworiecki, sezon 144
I. Dworiecki, Człowiek znikąd, przekł. J. Koenig, oprac. dramatur. G. Holoubek, reż. E. Lubaszenko, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, ukł. ruchu J. Tomasik, 28.04.1976.
1976
Premiery
Dzień dobry i do widzenia, Athol Fugard, sezon 144
A. Fugard, Dzień dobry i do widzenia, przekł. M. Semil, reż. A. Polony, współp. reż. J. Krzyżanowski, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, 17.01.1976.
1976
Premiery
Emigranci, Sławomir Mrożek, sezon 144
S. Mrożek, Emigranci, reż. A. Wajda, scen. K. Zachwatowicz, 24.04.1976.
1976
Premiery
Małe kroki, wielkie kroki, Maciej Karpiński, sezon 141
M. Karpiński, Małe kroki, wielkie kroki, reż. M. Karpiński, opieka artyst. A. Wajda, scen. K. Wiśniak, prapremiera 9.05.1976.
1976
Premiery
Sklepy cynamonowe, Bruno Schulz, sezon 144
B. Schulz, Sklepy cynamonowe, oprac. teks. i reż. R. Major, scen. J. Banucha, muz. K. Szwajgier, prapremiera: 17.07.1976.
1976
Premiery
Warszawianka, Stanisław Wyspiański, sezon 144
S. Wyspiański, Warszawianka, insc. H. Tomaszewski, współp. Reż. M. Dziewulska, scen. K. Wiśniak, muz. J. Łuciuk, 26.06.1976.
1975
Premiery
Białe ogrody, Bohdan Urbankowski, sezon 144
B. Urbankowski, Białe ogrody, reż. R. Próchnicka, scen. B. Greczyński, muz. Z. Konieczny, choreog. J. M. Birczyński, prapremiera 17.12.1975.
1975
Premiery
Garbus, Sławomir Mrożek, sezon 144
S. Mrożek, Garbus, reż. J. Jarocki, scen. E. Starowieyska, 19.12.1975.
1975
Premiery
Niedźwiedź. Oświadczyny, Antoni Czechow, sezon 143
A. Czechow, Niedźwiedź. Oświadczyny, przekł. A. Sandauer, reż. J. Bińczycki, scen. K. Wiśniak, muz. S. Radwan, 15.03.1975.
1975
Premiery
Pokój na godziny, Pavel Landovský, sezon 143
P. Landovský, Pokój na godziny, przekł. J. Calka, reż. R. Próchnicka, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, oprac. muz. A. Mleczko, 10.05.1975.
1975
Premiery
Rozmowy przy wycinaniu lasu, Stanisław Tym, sezon 144
S. Tym, Rozmowy przy wycinaniu lasu, reż. J. Markuszewski, scen. K. Wiśniak, ukł. tańca Z. Więcławówna, 19.10.1975.
1975
Premiery
Teoria śmiechu ..., wg Henri Stendhala, sezon 143
H. Stendhal (wg), Ha! Ha! He! Hi,Hi-y, czyli Teoria śmiechu, przekł. W. Natanson, pios. P. J. de Béranger, przekł. E.  Zechenter-Spławińska, L. Długosz, C. K. Norwid, M. Rodoć, W. Syrokomla, wiersz L. J. Kern, reż. i oprac. teks. M. Stebnicka, P. Skrzynecki, scen. K. Wiśniak, oprac. muz. i akomp. A. Czarnecki, 8.03.1975.
1975
Premiery
Wiśniowy sad, Antoni Czechow, sezon 143
A. Czechow, Wiśniowy sad, przekł. i reż. J. Jarocki, , scen. J. Kowarski, muz. Z. Konieczny, 1.02.1975.
1974
Premiery
Dwoje na huśtawce, William Gibson, sezon 142
W. Gibson, Dwoje na huśtawce, przekł. K. Piotrowski, B. Zieliński, reż. A. Polony, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, 10.03.1974.
1974
Premiery
Kopeć, Jacek Janczarski, sezon 142
J. Janczarski, Kopeć, reż. J. Markuszewski, scen. K. Wiśniak, prapremiera: 28.02.1974.
1974
Premiery
Noc listopadowa, Stanisław Wyspiański, sezon 142
S. Wyspiański, Noc listopadowa, adapt. reż. i scen. A. Wajda, kost. K. Zachwatowicz, muz. Z. Konieczny, ruch sceniczny J. Tomasik, 13.01.1974.
1974
Premiery
Pan Puntila i jego sługa Matti, Bertolt Brecht, sezon 143
B. Brecht, Pan Puntila i jego sługa Matti, przekł. Z. Krawczykowski, oprac. tekst. i reż. M. Prus, scen. K. Wiśniak, muz. P. Dessau, instr. J. Satanowski, 24.11.1974.
1974
Premiery
Pierwszy dzień wolności, Leon Kruczkowski, sezon 142
L. Kruczkowski, Pierwszy dzień wolności, reż. M. Okopiński, scen. K. Zachwatowicz, 9.05.1974.
1974
Premiery
Wyzwolenie, Stanisław Wyspiański, sezon 142
S. Wyspiański, Wyzwolenie, reż. K. Swinarski, scen. K. Wiśniak, muz. Z. Konieczny, ruch scen. J. Tomasik, 30.05.1974.
1973
Premiery
Dom otwarty, Michał Bałucki, sezon 142
M. Bałucki, Dom otwarty, reż. J. Kreczmar, scen. J. Kosiński, kost. B. Jankowska, 27.10.1973.
1973
Premiery
Dziady, Adam Mickiewicz, sezon 141
A. Mickiewicz, Dziady, insc. i scen. K. Swinarski, kost. K. Zachwatowicz, muz. Z. Konieczny, ukł. tańc. Z.Więcławówna, ukł. ruchu M.Lech, 18.02.1973.
1973
Premiery
Hyde Park, Adam Kreczmar, sezon 142
A. Kreczmar, Hyde Park, reż. J. Markuszewski, scen. J. Polewka, muz. J. A. Marek, aranż. J. Jarczyk, 26.10.1973.
1973
Premiery
Jak brat bratu, David Rabe, sezon 141
D. Rabe, Jak brat bratu, przekł. J. Hera, reż. W. Laskowska, scen. Z. Pietrusińska, prapremiera 6.05.1973.
1973
Premiery
Marsz, Mieczysław Piotrowski, sezon 141
M. Piotrowski, Marsz, reż. i scen. J. Grzegorzewski, muz. S. Radwan, 29.06.1973.
1973
Premiery
Mąż i żona, Aleksander Fredro, sezon 142
A. Fredro, Mąż i żona, reż. W. Laskowska, scen. Z. Pietrusińska, muz. J. Dobrzański, przygot. wokal. R. Krebsówna, 29.11.1973.
1973
Premiery
Proces, Franz Kafka, sezon 141
F. Kafka, Proces, przekł. B. Schulz, adap. i reż. J. Jarocki, scen. L. Minticz, J. Skarżyński, muz. S. Radwan, 13.07.1973.
1973
Premiery
Wywiad, Hans Krendlesberger, sezon 141
H. Krendlesberger, Wywiad, przekł. H. Vogler, reż. R. Próchnicka, scen. D. Mróz, oprac. muz. A. Mleczko, plast. ruchu Z.Więcławówna, prapremiera 14.01.1973.
1972
Premiery
Bolszewicy, Michał Szatrow, sezon 141
M. Szatrow, Bolszewicy, przekł. E. Szrojt, reż. A. Przybylski, scen. J. Zboromirski, 5.11.1972.
1972
Premiery
Gody życia, Stanisław Przybyszewski, sezon 141
S. Przybyszewski, Gody życia, reż. W. Laskowska, scen. Z. Pietrusińska, 18.11.1972.
1972
Premiery
Lęki poranne, Stanisław Grochowiak, sezon 141
S. Grochowiak, Lęki poranne, rez. W. Laskowska, scen. Z. Pietrusińska, 23.09.1972.

Kup bilet online

Bilety

Wybierz tytuł spektaklu:cena biletu:

55 zł - normalny
35 zł - ulgowybilety ulgowe przysługują:
- emerytom, rencistom,
  inwalidom i ich opiekunom
- studentom, uczniom
- posiadaczom Kart Stałego Widza


copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem