spektakle baz@rt re_wizje wydawnictwa edukacja
zobacz galerię:

spektakle

Odprawa posłów greckich


TUTAJ: Dominik Strycharski opowiada o swojej muzyce do spektaklu "Odprawa posłów greckich" w reżyserii Michała Zadary prezentowanego podczas Warszawskich Spotkań Teatralnych

TUTAJ: Barbara Wysocka - "Odprawa posłów greckich" w reżyserii Michała Zadary (WST)


Kochanowski rozwinął w dramacie jeden z epizodów mitu o wojnie trojańskiej. Akcja tragedii rozpoczyna się w momencie, gdy do Troi przybywają greccy posłowie żądając zwrotu porwanej Heleny. Jednak ani temat dramatu, ani nie tracące na aktualności aluzje polityczne nie przesądzają o jego oryginalności. Doskonałość Odprawy posłów greckich uwidocznia się przede wszystkim w wykwintnej budowie utworu i jego nowoczesnej formie poetyckiej. Nowatorska śmiałość autora przejawia się zarówno w logice i konstrukcji tekstu, poetyckich walorach pieśni, jak i w lapidarnych i trafnych sformułowaniach wypowiadanych przez bohaterów. Uderzająca jest muzyczność dramatu. Kochanowski posłużył się w nim aż siedmioma różnymi formami wiersza, z których cztery stworzyć musiał całkowicie sam, pozostałe zaś zmodernizował. Wielość postaw, które konfrontuje ze sobą autor, przekłada się na wielość głosów, z których każdy urzeka skalą środków i możliwości wyrazu.Kup bilet online

Bilety

Wybierz tytuł spektaklu:cena biletu:

40 zł [normalny]; 25 zł [ulgowy]bilety ulgowe przysługują:
- emerytom, rencistom,
  inwalidom i ich opiekunom
- studentom, uczniom
- posiadaczom Kart Stałego Widza


copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem