spektakle baz@rt re_wizje wydawnictwa edukacja
zobacz galerię:

spektakle

Rodzeństwo (Ritter, Dene, Voss)

T. Bernhard, Rodzeństwo /Ritter, Dene, Voss/, przekł. J. S. Buras, reż. i scen. K. Lupa, muz. Jacek Ostaszewski, 19.10.1996.

Tytułowe rodzeństwo: dwie siostry i brat; aktorki i filozof. Więźniowie wszechpotężnej tradycji "zamożnego domu". Oto pokolenie, które płaci wielowiekowe długi wobec pogwałconej Natury. One nerwicą i samotnością, on szaleństwem i chorobliwą twórczością. Twórczość ta, kolejne filozoficzne traktaty, rodzi się w domu wariatów. Kolejny powrót brata do domu, konfrontacja z siostrami ujawnia jednak nowe, zaskakujące motywy.

Przedstawienie, którego premiera odbyła się 19 października 1996 roku, to popis gry aktorów, prowadzonych mistrzowską ręką Krystiana Lupy. Małgorzata Hajewska - Krzysztofik, Agnieszka Mandat i Piotr Skiba tworzą kreacje, które nie pozostawiają żadnego widza obojętnym.

"Rodzeństwo" to rozpisane na trzy głosy spotkanie dwu sióstr i brata, dla którego dom waria­tów stał się psychicznym azylem - tam tworzy filozoficzne dzieło swego życia. Obie panie są aktor­kami. Młodsza nie wypuszcza z ręki kieliszka, starsza czuje się strażniczką tego, co zostało po przodkach. W obwieszonej ro­dzinnymi portretami jadalni, przy dźwiękach tłuczonej rodo­wej porcelany rozpęta się sio­strzano-braterskie piekło. Cała trójka dorastała i nieustannie funkcjonuje według norm i za­sad wynikających z tradycji, kon­wenansu, powinności. Wszyscy są samotni, przegrani, zgorzk­niali i bez szans. Spotkanie pro­wokuje mężczyznę do rozlicze­nia się z przeszłością, udowod­nienia sobie i siostrom, że wszy­scy stali się ofiarami rodzinnej przeszłości. Ale czy zawieszenie portretów twarzami do ściany może coś naprawdę zmienić, na­wet jeśli towarzyszą mu podnio­słe dźwięki "Eroiki" i wielkie emocje? Ta rodzinna wojna każe przywołać motto sławnej powie­ści Jamesa Jonesa "Jest tylko cienka czerwona linia między rozsądkiem i szaleństwem"...
 
Bernhard i Lupa nie zostawia­ją złudzeń - żaden z bohaterów nie ma szans na szczęście. "Ro­dzeństwo" to przejmująca, porażająca konstrukcja dramatur­giczna. Nastrój beznadziejności coraz boleśniej wydostaje się z ram sceny, przekracza czerwo­ną linię, dotyka i dotyczy nas wszystkich. Aktorzy - Agnieszka Mandat, Małgorzata Hajewska­-Krzysztofik, Piotr Skiba - zapre­zentowali najwyższe mistrzo­stwo.
 
("Skłóceni z życiem i portretami", Renata Sas, Express Ilustrowany-Łódź nr 15)
 
 
Reżyser zadbał o to, by publiczność ani na moment nie zapomniała o granicy między sceną a życiem - przestrzeń gry otoczył czerwoną ramą i opieczętował dodatkowo nitką w tym samym kolorze, kojarzącą się z taśmą, jakiej używa policja dla zabezpieczenia miejsca przestępstwa. Na tak stworzonej scenie pudełkowej wszystko toczy się jak w teatrze realistycznym. Aktorzy zjadają prawdziwy obiad, a widzowie wyczuwają woń kadzidełek, którymi Ritter odpala papierosa, i słyszą odgłosy smażenia przygotowywanych przez Dene potraw.
 
(...) Zwyczajna przestrzeń codziennego życia stanowi kontrast dla tragedii niezrealizowanych marzeń. Za pozornym marazmem kryje się napięcie i gwałtowność. Wielka w tym zasługa obsady. Piotr Skiba (filozof Ludwik przywieziony do rodzinnego majątku z domu dla umysłowo chorych i marzący o stworzeniu traktatu logicznego, w którego losach można się dopatrywać elementów biografii Wittgensteina), Agnieszka Mandat (Dene - matkująca mu starsza siostra) oraz Małgorzata Hajewska-Krzysztofik (zdystansowana Ritter) porażają widza przekonującą grą. Jakby wcielając się w role, stawali się bohaterami rzeczywistej tragedii. Zwłaszcza że w tym statycznym spektaklu, w którym ruch sceniczny jest ograniczony, nośnikiem emocji staje się odpowiednio wypowiedziane słowo.
 
("Salon odgrodzony czerwoną nitką", Katarzyna Rakowska, Gazeta Wyborcza - Łódź nr 17)

PRASA O SPEKTAKLU - zobacz więcejKup bilet online

Bilety

Wybierz tytuł spektaklu:cena biletu:

55 zł [normalny];
35 zł [ulgowy]bilety ulgowe przysługują:
- emerytom, rencistom,
  inwalidom i ich opiekunom
- studentom, uczniom
- posiadaczom Kart Stałego Widza


copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem