spektakle baz@rt re_wizje wydawnictwa edukacja
zobacz galerię:

spektakle

Jasieński

Rzecz o Brunonie Jasieńskim – genialnym chłopcu, który zszedł na manowce.

Jego poezokoncerty były przerywane przez policję, teksty cenzurowane za bluźnierstwo, pornografię i nihilizm. W pierwszych latach Drugiej Rzeczpospolitej Bruno Jasieński dał się poznać jako obrazoburczy futurysta, potem – komunista polski i francuski, a wreszcie – bolszewicki pisarz, którego rozstrzelano w Związku Radzieckim w okresie Wielkiej Czystki. Spektakl nie jest dokumentem z epoki czy ilustracją biograficznych zawiłości, lecz współcześnie „przepisanym” portretem poetyckiego nowatora i „chuligana”, jego młodzieńczego, drapieżnego buntu, ale przede wszystkim – zobrazowaniem tragicznego uwikłania w ideologie i utopie.

O recepcji współredagowanej przez Jasieńskiego i Sterna Jednodńuwki futurystuw Jalu Kurek napisał:

Reakcja społeczeństwa była (…) jednoznaczna. Kołtuneria, drobnomieszczaństwo, nobliwi intelektualiści starej daty, konserwa szlachecka, socjaliści (…) tudzież przeciętny inteligent – wszyscy byli nastawieni do nowego ruchu wrogo, obco, niechętnie, ironicznie, lekceważąco.

 (Jalu Kurek, Mój Kraków, Kraków 1978) 

Sam Jasieński wspominał:

Kiedy w sierpniu roku 1921 w Zakopanem wracałem z wieczoru, na którym czytałem swoje najlepsze wiersze, odprowadzany przez słuchaczów przez całą długość Krupówek gradem kamieni, dostatecznie dużych, aby rozpłatać głowę przeciętnego, a nawet nieprzeciętnego śmiertelnika, myślałem o tym, że opinia elity publicznej naszej, wyrażona doraźnie po tym wieczorze, była dla mnie na ogół… zbyt pochlebna. Ukamienowanie w r. 1921 nie wchodziło bynajmniej w zakres moich ambicji.

(Bruno Jasieński, Nogi Izoldy Morgan i inne utwory, Warszawa 1966) 

Urodzony enfant terrible, który niegdyś spacerował elegancko ubrany po Warszawie i Krakowie z monoklem w prawym oku i laseczką o srebrnej gałce w dłoni – został rozstrzelany w stalinowskim więzieniu 17 września 1938 r.

(Marci Shore, Kawior i popiół, Warszawa 2008)

 

Twórcy spektaklu sięgając po twórczość Jasieńskiego przypominają jedną z najważniejszych postaci polskiej awangardy, często dziś pomijanej, a noszącej w sobie potencjał fundacyjny dla polskiej kultury, która wychodzi poza ograniczenia rodzimego podwórka. Przywołanie postawy Jasieńskiego wydaje się też ważne w obliczu konfliktów kulturowych dzisiejszej wojny polsko-polskiej, niestety bardzo podobnej do tych z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Last but not least, Jasieński to również figura artysty zaangażowanego, pełnego wiary w możliwość zmiany rzeczywistości społeczno-politycznej. Warto spojrzeć na niego przez pryzmat skomplikowanej przeszłości bez potępiającego tonu charakterystycznego dla apriorycznych wyroków dzisiejszych inkwizytorów i moralizatorów historii.Kup bilet online

Bilety

Wybierz tytuł spektaklu:cena biletu:

30 zł (normalny)
20 zł (ulgowy)bilety ulgowe przysługują:
- emerytom, rencistom,
  inwalidom i ich opiekunom
- studentom, uczniom
- posiadaczom Kart Stałego Widza


copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem