o teatrze historia sceny archiwum materiały prasowe
o teatrze

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OGŁOSZONYM W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NR 2015/S 024-040565 na: opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (MICET).

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 23-02-2015r. godz. 14:00, miejsce: Kraków, ul. Jagiellońska 5 - Sekretariat Teatru.
 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu, Zał. nr 1, Zał. nr 2, Zał. nr 3, Zał. nr 4, Zał. nr 5, Zał. nr 6-11

Kraków, dnia 4-02-2015r.

Sprostowanie z dnia 06-02-2015r.

Regulamin Konkursu - wersja aktualna i wiążąca.

Kraków, dnia 06-02-2015r.

Zał. nr 6-11 do regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego w formacie edytowalnym (Word-a)

Kraków, dnia 13-02-2015r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO REGULAMINU KONKURSU

Kraków, dnia 13-02-2015r.

INFORMACJA o zaproszeniu Uczestników do składania Prac Konkursowych

Kraków, dnia 03-03-2015r.

Zawiadomienie o wynikach Konkursu na opracowanie koncepcji kontentu multimedialnego Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (MICET)

Uzasadnienie wyników Sądu Konkursowego

PROTOKÓŁ z prac Sądu Konkursowego
ocena Prac Konkursowych

Kraków, dnia 13-04-2015r.


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 44594-2015 Z DNIA 02-03-2015r. na: wykonanie prac konserwatorskich na potrzeby MICET.

Termin składania ofert: 17-03-2015r. godz. 12:00, miejsce: Kraków, ul. Jagiellońska 5 - Sekretariat Teatru.

Pliki do pobrania:

SIWZ i zał. nr 1-8, zał. nr 9, zał. nr 10, zał. nr 11, zał. nr 12, zał. nr 13, zał. nr 14, zał. nr 15, zał. nr 16, zał. nr 17.

Kraków, dnia 02-03-2015r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 44594-2015

POPRAWA OMYŁKI W OGŁOSZENIU BZP

Kraków, dnia 03-03-2015r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Wyjaśnienia SIWZ 1

Kraków, dnia 06-03-2015r.

Wyjaśnienia SIWZ 2

Kraków, dnia 09-03-2015r.

Wyjaśnienia SIWZ 3

Kraków, dnia 10-03-2015r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kraków, dnia 7-04-2015r.


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 55249-2015 Z DNIA 20-04-2015r. na: przeprowadzenie kampanii reklamowej na nośnikach reklamy zewnętrznej typu CLP (Citylight 1,2x1,8 m) w Krakowie i Warszawie.

Termin składania ofert: 28-04-2015r. godz. 11:00, miejsce: Kraków, ul. Jagiellońska 5 - Sekretariat Teatru.

Pliki do pobrania:

SIWZ wraz załącznikami nr 1 - 5

Kraków, dnia 20-04-2015 r.

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1

Kraków, dnia 22-04-2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA BZP nr 59065-2015

MODYFIKACJA SIWZ nr 1

Kraków, dnia 27-04-2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kraków, dnia 30-04-2015 r.


INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

21.04.2015 r.

Zamawiający informuje, że zamierza zawrzeć umowę na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na reżyserię spektaklu "Płatonow".

Kraków, 21-04-2015 r.


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 60407 2015; Z DNIA 28-04-2015 r. na: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych wraz z montażem, demontażem i transportem, na potrzeby organizacji spektakli Narodowego Starego Teatru podczas projektu UBU TOUR

Termin składania ofert: 06-05-2015r. godz. 11:10, miejsce: Kraków, ul. Jagiellońska 5 - Sekretariat Teatru.

Pliki do pobrania:

SIWZ wraz z załącznikami nr 1 - 9, załącznik nr 2a

Kraków, dnia 28-04-2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 62779-2015

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1

Kraków, dnia 04-05-2015 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Kraków, dnia 07-05-2015 r.


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 66331-2015; Z DNIA 08-05-2015 r. na: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych wraz z montażem, demontażem i transportem, na potrzeby organizacji spektakli Narodowego Starego Teatru podczas projektu UBU TOUR

Termin składania ofert: 16-05-2015r. godz. 11:00, miejsce: Kraków, ul. Jagiellońska 5 - Sekretariat Teatru.

Pliki do pobrania:

SIWZ wraz z załącznikami nr 1 - 9, załącznik nr 2a

Kraków, dnia 08-05-2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 68073-2015

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1

Aktualizacja załącznika nr 9

Kraków, dnia 12-05-2015 r.

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2

Kraków, dnia 13-05-2015 r.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kraków, dnia 18-05-2015 r.


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiający informuje, że zawarł umowę z Konstantinem Bogomołowem na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na reżyserię spektaklu "Płatonow".


Kraków, dnia 02-06-2015 r.


INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zamawiający informuje, że zamierza zawrzeć umowę na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na usługę obsługi impresaryjnej spektakli teatralnych „Króla Ubu” w reż. Jana Klaty w ramach "UBU TOUR".

Kraków, dnia 02-06-2015 r.


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 141136-2015; Z DNIA 11-06-2015 r. na: wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz balustrad balkonów w budynkach Teatru.

Termin składania ofert: 29-06-2015r. godz. 14:00, miejsce: Kraków, ul. Jagiellońska 5 - Sekretariat Teatru.

Pliki do pobrania:

SIWZ, załącznik nr 1załącznik nr 2załącznik nr 3załącznik nr 4załącznik nr 5załącznik nr 6załącznik nr 7załącznik nr 8Pozwolenie WKZbwprzedmiar robótSTWiORB

Kraków, dnia 11-06-2015r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 154494-2015

Wyjaśnienia i zmiany nr 1

Kraków, dnia 25-06-2015r.

UNIEWAŻNIENIE

Kraków, dnia 17-07-2015r.


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 152270-2015; Z DNIA 23-06-2015 r. na: naprawę uszkodzonego gzymsu na zabytkowym budynku Starego Teatru w Krakowie.

Termin składania ofert: 09-07-2015r. godz. 14:00, miejsce: Kraków, ul. Jagiellońska 5 - Sekretariat Teatru.

Pliki do pobrania:

SIWZ, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8.

Kraków, dnia 23-06-2015r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 153678-2015

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1

Kraków, dnia 24-06-2015r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kraków, dnia 21-07-2015r.


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 106407-2015; Z DNIA 17-07-2015 r. na: wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz balustrad balkonów w budynkach Teatru.

Termin składania ofert: 03-08-2015r. godz. 10:00, miejsce: Kraków, ul. Jagiellońska 5 - Sekretariat Teatru.

Pliki do pobrania:

SIWZ i załączniki nr 1 - 6, załączniki nr 7 - 8, załącznik nr 9, Pozwolenie WKZbw, przedmiar robót, STWiORB

Kraków, dnia 17-07-2015r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kraków, dnia 19-08-2015r.


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONYM W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NR 2015/S 149-275212 Z DNIA 5-08-2015r. na: „WYKONANIE SCENOGRAFII, ARANŻACJI WNĘTRZ, INSTALACJI ORAZ DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH I WYPOSAŻENIA - DLA POTRZEB MUZEUM INTERAKTYWNEGO (Centrum Edukacji Teatralnej)”

Termin składania ofert nie później niż do dnia: 10-09-2015r. godz. 12:00, miejsce: Kraków, ul. Jagiellońska 5 - Sekretariat Teatru.
 

Pliki do pobrania:

SIWZ, Zał. nr 1 - 3 i nr 6 - 7, Zał. nr 4, Zał. nr 5

Kraków, dnia 6-08-2015r.

INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ

Kraków, dnia 21-08-2015r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ, POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Kraków, dnia 1-09-2015r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kraków, dnia 7-10-2015r.


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiający informuje, że zawarł umowę z firmą: Agencja Artystyczna DUO Marek Suszkiewicz na podstawie art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, której wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na obsługę impresaryjną wystawienia spektaklu teatralnego "Król Ubu" w reż. Jana Klaty w ramach projektu "UBU TOUR".


Kraków, dnia 26-08-2015 r.


 


Kup bilet online
copyright 2010-2014
Projekt i wykonanie serwisu aem